Tahkiki iman dersleriyle Asr-ı Saadetle âhirzaman arasında bir ilim ve irfan köprüsü kuran ve Asr-ı Saadet modelini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri de tevazuun zirvesindeydi. Âhirzaman müceddidi kimliğiyle Mehdiyet vazifesini yerine…

Cenab-ı Hakkın en büyük isimlerinden olan, Besmelenin içine giren ve her hayırlı işin başında söylenen Rahman ve Rahim isimlerinin, rahmet ve şefkat yolu olduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu isimlere…

Hayatı, hal ve hareketleri hep orta yol olan Sevgili Peygamberimiz (asm) Bedir savaşı bitince, Hazret-i Ömer’e sordu “Ya ömer ! Sence bu esirleri ne yapalım?” diye sordu. Hazret-i Ömer (r.a.)…

İnsanların en hayırlısı olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed (asm), en mutedil ve en müstakim bir fıtratta yaratılmıştı. Cenab-ı Hak onu en güzel bir tarzda…

Peygamberler içinde sonuncusu olan Hazret-i Muhammed’in (asm) çok farklı bir yeri ve değeri vardı. Allah onun için “Ey Habibim! Eğer seni yaratmayacak olsaydım, felekleri ve âlemleri yaratmazdım.”buyuruyordu. Kâinat onun yüzü…

İslâm dininden önceki cahiliye döneminde insanlık dehşetli bir manevi buhran yaşıyordu. Zulüm, kargaşa, savaş, cahillik, fakirlik ve vahşet gibi olumsuz şeyler toplumları kasıp kavuruyordu. İnsanlık bir kurtarıcı bekliyordu. Zira, eski…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…