Büyük İslâm âlimi ve son müceddit olan Bediüzzaman Hazretleri, hayatı boyunca yalnız iman ve Kur’an hakikatlerinin ispat ve izahına ömrünü feda etti. Bu memleket insanının kalp hastalığının iman zayıflığı olduğunu…

Asr-ı Saadettteki sahabe mesleğinin bir cilvesini bu asra taşıyan Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları çerçevesinde, Risale-i Nur Talebeleri için Nur Risalelerinin okunması, yayılması ve neşriyatımıza sahip çıkmanın dışındaki şeylerle meşgul olmak ve…

Nur Risaleleri ve Risale-i Nur hareketi bir ihtiyaç ve zaruretten doğdu. Çünkü, bin küsur seneden beri Kur’an ve imana hizmet veren tarikatlar ve kelâm âlimlerinin yazdığı eserler, fen ve felsefeden…

23 Mart 1960 yılında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra da, karanlık mahfiller her türlü fitne ve tuzakları kullandılar. Ancak, Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem.” dediği merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin idareci tavırları,…

Risale-i Nur hareketinin başladığı 1920 yıllarından bu güne geçen bir asırlık zaman içinde, baş döndürücü olaylar yaşanarak geliniyor. İslâm ve insanlık tarihinde, hak ve hakikat tarafında bulunan peygamberler, sonra onların…

1950 ile 1960 yılları arasında içtimai meseleler ile de ilgilenen Bediüzzaman Hazretleri, farklı hizmet gruplarına nasıl yaklaşılacağının örneklerini gösterdi. Siyasi açıdan, Adnan Menderes’in liderliğini yaptığı Demokrat Parti iktidarına açıktan destek…

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa hitap eden en son dersi olan Nur Risalelerini, ilham-ı İlâhi ve sünühat-ı kalbi ile telif etmeye Allah’ın izni ile muvaffak olan Bediüzzaman Hazretleri, “Ey insan! Ey…

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa hitap eden son dersi olan Nur Risaleleriyle, zındıka cereyanının ve dinsizliğin belini kıran, imanın altı rüknünü aklen ve ilmen iki kere iki dört kat’iyetinde ispat ve…

“Bir gün mutlaka İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur.” hadis-i şerifiyle İstikbalden haber veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu müjdesine mazhar olmak için,…

Hakikat ehlinin sohbetine zaman ve mekânın tesir etmediğini söyleyen Bediüzzaman, kendi üslubuyla şöyle beyanda bulunmaktadır: “Ben, sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda (hizmetlerinizde) günde müteaddit defalar görüyorum. Ve size olan…

İnsan yaratılıştan sosyal bir varlık olduğundan, diğer insanlarla sohbet ve muhabbet etmeye ihtiyaç hisseder. Sair insanların yardımıyla ve çalışmalarının neticelerini alış veriş yaparak mübadele etmekle şahsi hayatı devam eder. Egoizmin…

Şahs-ı manevi meselesinde çok önemli bir noktayı dikkate almak lâzımdır. Hadis-i şerifte “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar ise yetmiş iki fırkaya bölündü. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak…

Asr-ı Saadetten zamanımıza kadar yaklaşık üç yüz elli bin yazıldığı ifade ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in hem ibarelerini açıklayan lafzî tefsirleri yazanlardan, hem de imanî olan hakikatleri ispat ve izah ederek, manevi…

İman hizmetinde en önemli usullerden birisi, kişilerle birebir uğraşma ile kalpleri kazanmayı, iğneyle kuyu kazmaktan farksız görüp, çabucak toplumu düzeltmek isteyen metotlarla, her ne kadar İslâmî yaşantı gözle görünür hâle…

Âhirzaman denilen dehşetli bir zaman diliminde yaşıyoruz. Genel anlamda nazarların dünyaya döndüğü, âhirete boş verildiği, dünya nimetlerinden alabildiğine istifade etmenin esas alındığı bir zamanı idrak ediyoruz. Sahabeler zamanından beri şerrinden…

Mekkeliler sahabeleri üç yıl Ebu Talip’in arazisinde karantina altına alıp, ambargo uyguladıkları ve açlık sıkıntısının had safhada olduğu bir sırada, müşrik olan birisi akrabası olan bir sahabe ailesine gizlice et…

Âhirzamandan Asr-ı Saadete bir iman ve irfan köprüsü kuran Bediüzzaman Hazretleri, o zamanın sahabe mesleğini zamanımıza taşıyarak, Allah’ın rızasına kısa zamanda ulaştıran büyük bir Kur’an caddesi açmıştır. Risale-i Nur hareketi,…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, ifrat ve tefrit üzerine çok ilginç izah ve tespitlerde bulunmuştur. Onların bir kaçı şöyledir: “Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı, başka bir…

Mahlukat içinde çok farklı bir fıtratta yaratılan ve duygularına sınır konulmayan insanlara, imtihanına vesile olması için binlerce hissiyat ve kuvveler verilmiştir. Bu duygu ve hislerin vasat mertebesi olan istikameti olduğu…

Risale-i Nur okumaları meselesinde, Bediüzzanan’ın çok değer verdiği talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabeye kulak vermemiz lâzım. Veciz bir üslupla söylediği sözlerden bazıları: “Okuyamamaktan kork.” “Yatarken imanî bahisler oku. Bütün…

İlk emri “OKU” olan mukaddes ve son bir dinin mensuplarıyız. Bundan dolayı, asırlarca Müslümanlar başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, insanlığa faydalı olan kitapları hem okudular hem de yazdılar. Batı toplumları…