Risale-i Nur okumaları meselesinde, Bediüzzanan’ın çok değer verdiği talebelerinden biri olan Zübeyir Gündüzalp Ağabeye kulak vermemiz lâzım. Veciz bir üslupla söylediği sözlerden bazıları: “Okuyamamaktan kork.” “Yatarken imanî bahisler oku. Bütün…

İlk emri “OKU” olan mukaddes ve son bir dinin mensuplarıyız. Bundan dolayı, asırlarca Müslümanlar başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, insanlığa faydalı olan kitapları hem okudular hem de yazdılar. Batı toplumları…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur tefsirlerinin basılması, yayılması ve okunmasının makbul bir sadaka hükmünde olup, gelecek belâ ve musibetlere kalkan olduğunu söylemektedir. Bahsi geçen ikaz ve hatırlatmalardan bazıları: “Size…

01 Nisan 2009 tarihinde asyanur.info adıyla bir site açarak, Asya Nur Kültür Merkezinde çok farklı isimleri davet ederek yaptığımız seminer ve konferans programlarını ve Risale-i Nur derslerini yayınlamaya başladık. İstiyorduk…

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin temel ölçülerini aynı anlayan Nur’un hakiki ve sâdık şakirtleri, diğer ehl-i iman gruplarımızla bir önceki makalede anlatılan nice düsturları yaşadıkları gibi, kendi içlerinde daha hassas…

İslâm tarihi boyunca bin seneyi aşkın bir zamandan beri, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini yaymak için, farklı isim ve ünvanlarda hak tarikatlar ve cemaatler hizmet ederek geliyor. Bunların aslî…

Aynı dâvâ etrafında bir araya gelen ve kaderin sevkiyle birlikte iman ve Kur’an’a hizmet eden İslâm fedaileri, birbirlerini samimi olarak Allah için sevmelidirler. Kalpten ve yürekten olmayan, sun’i ve sahte…

İnsanın mahiyetinde bulunan binlerce duygu, kabiliyet ve hislerin ana merkezi olan kalp, Samed olan Allah’ın parlak bir aynasıdır. Bir hadis-i kudside Cenab-ı Hak “Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin…

Toplum hayatının en küçüğü olan aile hayatında eşimiz, çocuklarımız, anne ve babamız, hatta kardeşlerimiz, hısım ve akrabalarımızla da imtihan oluyoruz. Allah, imtihan için önümüze yüz soruluk bir imtihan kağıdı koyacak…

Uçsuz bucaksız kâinatın içinde, yüz milyardan fazla galaksiler arasında, spiral bir galaksi olan Samanyolu’na bağlı güneş sistemiyle birlikte döndürülen dünya üzerinde yaşayan biz insanlar, Kâinatın Yaratıcısı tarafından imtihandan geçiriliyoruz. Cenab-ı…

Açış konuşmasından sonra başlayan genişletilmiş neşriyat heyeti toplantısı, namaz ve yemek arası hariç toplam beş saat sürdü. Müessese birim müdürlerinin sunumlarından sonra yapılan görüşmelerde, dâvâ arkadaşlarımız meşveretin hakkını tam mânâsıyla…

Yeni Asya Nur Talebeleri, çeyrek asırdan bu yana hizmetlerini belli bir sistem içinde devam ettiriyor. Tamamen meşveret esasına dayalı ve mahal meşveretlerinden umumi meşverete kadar yapılanan ve ona bağlı hizmet…

Hadis-i şeriflerin rivayetine göre, mahşer günü Allah kullarını hesaba çekecek ve “Benim için ne yaptın?” diye soracak. Kul “Senin rızan için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim ve hacca gittim.”…

Dünyanın bin bir türlü işleri arasında ömür dakikaları su gibi akıp gidiyor. Günler haftaları, haftalar ayları ve yılları takip ederken, koskoca bir ömür tükeniyor. Ebedi bir hayatın saadetini kazanmak maksadıyla…

Deprem felaketlerinde yapılan maddi arama ve kurtarma çalışmalarından daha önemli olanı ise, gaflet ve ihmal sebebiyle ebedi hayata boş verip, hiç bir hazırlık yapmayan insanlara ulaşıp, onların kabir ve sonrasındaki…

Akdeniz sahillerinden itibaren Ege, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu ve oradan Bingöl’e kadar uzanan fay hatlarıyla, Anadolu toprakları tam bir deprem kuşağıdır. 17 Ağustos 1999 tarihinde, 7,4 şiddetindeki…

“İstibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrutiyet libası giysin gelsin, rast gelsem sille vuracağım.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin, sahabe mesleği olarak vasıflandırdığı Risale-i Nur mesleğinin, en temel prensiplerinden biri de, hürriyete…

Risale-i Nur mesleğinin en temel özelliklerinden biri de, içtimai ve siyasi meselelerle ilgili prensiplerin de var olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri “Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Yüzde…

Hayatı boyunca korku nedir bilmeyen, imandan gelen bir güçle feleğe meydan okuyan, sıkı yönetim mahkemesinde Hurşit Paşanın tehditlerine boyun eğmeyen, Rusya’da esarette iken kumandana ayağa kalkmayan,, işgal altındaki İstanbul’da İngiliz…

Risale-i Nur hareketinin meslek ve meşrep prensipleri içinde en önemli olan maddelerinden biri de müspet harekettir. Her hal ve şart altında müspet hareket edilir ve hiç bir cihetle menfi hareket…