PEYGAMBER AHLÂKI
Hz.Muhammed(ASM)

PEYGAMBER AHLÂKI

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir.

Diğer hayvanlar gibi duygularına bir sınır ve had konulmayan insanlar, nihayetsiz bir şer ve tahrip yapabilecek istidattadır. Özellikle hırs ve zulüm damarıyla her türlü kötülüğü ve haksızlığı yapabilecek durumdaki insanlar, sosyal hayatta adalete muhtaçtırlar. Ancak herkesin adalet anlayışı farklı olacağından, adalet külli bir akılla kemâlini bulur. O külli akıl da kanun şeklinde olur. İşte, Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hüküm ve kanunlar hem mutlak adaleti, hem de ahlâk bakımından insanı yüceltmeyi temin eden semavî esaslardır.

Kendi nefsinde Kur’an’ın hükümlerini en mükemmel bir tarzda yaşayan Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”buyurmakla çok önemli bir hakikate işaret ediyor. Ayşe validemize “Resülullahın ahlâkı nasıldı?”diye sorulduğunda “Onun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı.”diye cevap verirdi. “Şüphesiz sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.”ayeti de onu yüce ahlâkından dolayı övüyordu.

İçimizden biri gibi yaşayan ve ümmetinden her hangi bir fert gibi vefat etmeyi tercih eden Peygamber Efendimiz (asm), her cihetle ümmetine rehber ve yaşantısıyla da örnek olmuştur. Doğruluk, dürüstlük, hileden beri ve mal hırsından müstağni bir kimliğe sahip olan o Büyük Peygamber (asm), ümmetinin de öyle olmasını istemiş, Kur’an ve Sünnetine sımsıkı sarılmayı onlardan talep etmiştir. “Bu ikisine bağlı kaldığınız takdirde kurtulursunuz.”müjdesini vermiştir.

Bir gün Medine çarşısında dolaşırken bir buğday yığınının önünde durur ve mübarek elini içine doğru daldırarak bir avuç çıkarır. Üstü kuru olan buğdayların içi ıslak çıkar. Bunun üzerine “Aldatan bizden değildir.”buyurarak, asırlar boyunca gelecek Müslümanlara uzun bir ders verir. Ölçüde, tartıda ve her türlü malın satışında hile yapılmamasını ve helâl kazancın içerisine, haram karıştırılmamasını telkin eder. Bu çok önemli bir noktadır.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap