Kasım Ali Güngör Ağabeyin meşverete verdiği önem çok açık bir gerçekti. Yeni Asya grubunun meşverete dayalı yapılanmasından dolayı Allah’a şükrediyordu. “Yeni Asya’nın en bariz vasıflarından birisi de bu meşveret sistemidir.…

Tarih boyunca insanı dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedi hayata inanmayan insanlar için ölüm, yokluk, hiçlik, sonsuza kadar mahvolmak, kaybolup gitmek, bütün…

Halil Uslu sürekli yazan, konuşan ve koşan bir dâvâ adamıydı. Binden fazla verdiği konferanslar, hem Yeni Asya’da hem de Konya mahalli gazetelerinde yazdığı yazılar hem Nur dershanelerinde yaptığı unutulmaz dersleriyle,…

Kâinatın hadsiz fezasında ve güneşin etrafında nihayetsiz maksatlar için döndürülen dünyamız, bir taraftan da değirmen taşı gibi insanları öğütüyor. Gelenler giderken, gidenlerin hiç biri geri gelmiyor. Böylece devran sürüp gidiyor.…

Allah katında makamların ve manevi mertebelerin en üstünü, peygamberlik ve sıddıkiyetten sonra şehitliktir. Hayatlarını Allah yolunda feda eden şehitlere, ölüm acısı çektirilmez. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Lâkin…

Son zamanlarda zincirleme vefat haberleri ile sarsılıyoruz. 1960 ile 2020 yılları arasında Risale-i Nurla yapılan iman ve Kur’an dâvâsına gönül veren ve uzun yıllar boyunca bu hizmetin çilesini çeken fakat…

Bütün dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını çıktığından bu yana, çok yakından tanıdığımız nice dostların birer birer aramızdan ayrıldığını görüyoruz. Cuma günü namaz öncesi âhiret âlemine uğurladığımız Ali…

1999 yılında Avustralya seyahatinden döndükten sonra, gönül dostlarımızın daveti üzerine İzmir’e gitmiştik. İki bin yılında gittiğimiz İzmir’de Ramazan ayı yaşanıyordu. Gündüz Avustralya’dan gelen telefon üzerine anlaşarak, akşam iftarından sonra bir…

Dünyanın bütün ülkelerinde görülen Koronavirüs salgınında, ölenlerin sayısı bir milyona, görülen vak’a sayısı ise yirmi beş milyona yaklaştı. Dünya hayatının bütünüyle fâni olduğu insanlığın gözleri önüne serildi. Bizim ülkemizde de…

Risale-i Nur dairesinde nice görünen ve görünmeyen dâvâ adamları ve hizmet kahramanları vardır. Görüneni de görünmeyeni de bu hizmette sadece Allah’ın rızasını gözetir ve Ondan başkasının iltifat ve alkışını asıl…

“Nasıl yaşadıysanız öyle ölür, nasıl öldüyseniz öylece dirilirsiniz.”buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), hem inananlara hem de dalâlet ehline çok büyük bir hakikati ders veriyor. Dinden uzak ve yabancı bir hayat sürenlerin…

Konya ilinin Ermenek ilçesi, asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretlerinin “Nurcuların Kumandanı” olarak vasıflandırdığı başta Zübeyir Gündüzalp Ağabey olmak üzere, nice Nur kahramanlarının yetişmesine kaynaklık eden bahtiyar bir hizmet merkezidir. Bu…