Risale-i Nur tefsirlerinde ölüm gerçeğini en güzel bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri, hayata nazaran korkunç ve ürkütücü olan ölümü âdeta sevdirmiştir. Meselâ: “En evvel, herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm…

İstikbalden gelip hazır zamana uğrayarak maziye dökülen ve yine istikbale dönüşen zaman nehri içinde hayata gözlerini açan ve canlılar dünyasının en şerefli varlıkları olan insanlar; bir kervan gibi dünya misafirhanesine…

Ehl-i iman olanların ayrılıklarında da muhtelif derecelerde hüzün, gözyaşı ve burukluk vardır. “Acaba hüsn-ü hatimeye mazhar oldu mu? İmanla kabre girebildi mi?” endişesi, bu hüzün ve burukluğun kaynağını teşkil eder.…

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyacak bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda en büyük tahribat yapan hallerin başında ayrılık gelir. Sonsuza kadar yaşamak isteyen ve aşk derecesinde…

1969 yılının Mart ayı ortalarında Risale-i Nur ve cemaati tanımıştım. Şevkle bu kitapları okuyor ve mezuniyetten sonra yeni girdiğim Ereğli demir çelik fabrikasında da çalışıyordum. Bütün derslere elimden geldiği kadar…

1973 yılı sonbaharında tanıdım onu. Çok hareketli ve heyecanlı bir yapısı vardı. O zamanlar, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlarım dediği Ağabeylerin ittifak kararıyla, vakıf olarak Ankara’ya tayin edilmiş ve Bayram Yüksel Ağabeyin…

30 Ağustos 1973 tarihinde Ankara hizmetlerinde istihdam edildiğim zaman ilk tanıdığım öğrencilerden biriydi Sabahattin kardeş. Bahçelievler dershanesinde Ali Vapurlu Ağabeyle bir kaç öğrenci birlikte kalıyordu. Hareketli ve güler yüzlü bir…

Kasım Ali Güngör Ağabeyin meşverete verdiği önem çok açık bir gerçekti. Yeni Asya grubunun meşverete dayalı yapılanmasından dolayı Allah’a şükrediyordu. “Yeni Asya’nın en bariz vasıflarından birisi de bu meşveret sistemidir.…

Tarih boyunca insanı dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedi hayata inanmayan insanlar için ölüm, yokluk, hiçlik, sonsuza kadar mahvolmak, kaybolup gitmek, bütün…

Halil Uslu sürekli yazan, konuşan ve koşan bir dâvâ adamıydı. Binden fazla verdiği konferanslar, hem Yeni Asya’da hem de Konya mahalli gazetelerinde yazdığı yazılar hem Nur dershanelerinde yaptığı unutulmaz dersleriyle,…

Kâinatın hadsiz fezasında ve güneşin etrafında nihayetsiz maksatlar için döndürülen dünyamız, bir taraftan da değirmen taşı gibi insanları öğütüyor. Gelenler giderken, gidenlerin hiç biri geri gelmiyor. Böylece devran sürüp gidiyor.…

Allah katında makamların ve manevi mertebelerin en üstünü, peygamberlik ve sıddıkiyetten sonra şehitliktir. Hayatlarını Allah yolunda feda eden şehitlere, ölüm acısı çektirilmez. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Lâkin…

Son zamanlarda zincirleme vefat haberleri ile sarsılıyoruz. 1960 ile 2020 yılları arasında Risale-i Nurla yapılan iman ve Kur’an dâvâsına gönül veren ve uzun yıllar boyunca bu hizmetin çilesini çeken fakat…

Bütün dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını çıktığından bu yana, çok yakından tanıdığımız nice dostların birer birer aramızdan ayrıldığını görüyoruz. Cuma günü namaz öncesi âhiret âlemine uğurladığımız Ali…