Risale-i Nur Hizmeti

TEMEL HİZMETLER

İman fedailerinin ve dâvâ adamlarının yetişmelerini sağlayan en önemli faktör, şüphesiz temel hizmetlerimizdir. Nur dershaneleri içi eğitim, özel dersler ve özel ilgiler bunun en birinci vesilesidir. Malumdur ki, temeli sağlam olmayan binalar, az bir sarsıntıda kendilerini yıkılmaktan kurtaramazlar.

Mensubu olduğumuz Nur Hareketi çok sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olmalı ki, o kadar vukua gelen olaylar karşısında yıkılmadan ve dimdik ayakta kalarak bu günlere gelmeyi başardı. Ve cemaatin omurgasını, hâlâ geçmişte yetiştirilen iman fedaileri teşkil ediyor.

Bu günün şartlarında da bizler, yeni kuşakları âzami ilgi, bilgi ve muhabbet atmosferinde yetişmelerine vesile olalım ki, istikbale akıp giden zaman diliminde, yeni iman fedaileriyle bu hizmetin bünyesi sarsılmalardan korunmuş olsun. Bunun için, yetişmiş elemanlar dersler ve yeni gençlerle irtibatı arttırmalı ve kesinlikle hizmeti birbirlerine havale etmemelidirler.

Özellikle, iş bölümü ve mesai tanzimi çerçevesinde eğitim komisyonu mensupları, üstlendikleri vazifenin tamamen temel hizmetlerimizi kucakladığının şuuru içinde, şahs-ı manevi adına, bulundukları mahallerindeki temel hizmetleri canlandırmalıdır.

Evet, temel hizmetler güçlendiği nispette, diğer hizmet alanlarının da güçlendiği görülecektir. Zira, manevi hizmetler bileşik kaplar gibidir. Bir yerden canlanan hizmetler, diğer hizmet birimlerine de sirayet etmektedir. Özetle, kalıcı ve devamlılık arz eden hizmetler, temeli sağlam atılan ve sağlamlılığı korunan hizmetlerdir. Bu tarz, uzun vadeli ve yorucudur fakat kalıcıdır. Hizmet bizden, yardım ise Allah’tandır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap