Umumi musibetler, umumi hataların neticesi olmasından, neyin adına olursa olsun imana, Kur’an’a, dine ve dindarlara yapılan baskı ve zulümler, Gayretullaha dokunup bela ve musibetlerin umumi olarak gelmesine sebep olur. Zelzele,…

Mahiyeti nihayetsiz âcizlik, fakirlik ve zaiflikle yoğrulan ve binler hikmetlere binaen noksan sıfatlarla donatılan insanoğlunun, kendisine hücum vaziyeti alan sayısız düşmanları vardır. Mikroptan zelzeleye, yılandan akrebe, kasırgadan kuyruklu yıldızlara kadar…

Hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından birisi eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik kaidesi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulama yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir. Maalesef bu gün…

Çağdaşlık, Müslümanlığa ters düşen bir durum değildir. Sanayide, teknolojide, ilimde, fende ve sair müspet cihetlerde Müslümanlar çağdaş olmak, hatta bu konularda ecnebileri geçmek durumundadır. Yoksa çağdaşlık sadece sinema, dans, tiyatro,…

Bediüzzaman hem meşrutiyet hem cumhuriyet hem de çok partili demokrasiye geçildiği zamanlarda devamlı müstakil kalmayı ve kuvvetli cereyanlara kapılmadan hizmetine devam etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Elbette bunun çok ciddi sebepleri…

Kur’an-ı Kerim’de yaş ve kuru ne varsa hepsi mevcuttur. Allah’ın kelamı olan Kur’an gaybi olan mazide vukua gelen yaşanmış olaylardan haber verdiği gibi, istikbalde meydana gelecek hadiselerden de şifreli bir…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…

“Tatlı dil yılanı bile kovuğundan çıkarır.” diyen atalarımız, önemli bir hakikate işaret etmişlerdir. İnsan ne kadar haklı olursa olsun, yumuşak ve tatlı dilli olmayı bilmezse, çoğu zaman haksız durumlara düşebilir.…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Devletlerin, milletlerin ve cemaatlerin kendine göre az veya çok bir takım sıkıntı ve problenleri vardır. Zira, insan unsurunun olduğu yerde problemlerin olması normal bir durumdur. Ancak “Bir dert bilinirse, devası…

Her tülü imkânlar varken sâde bir hayat süren Sevgili Peygamberimiz (asm) ve onun izinden giden büyük zatlar gibi, bu asırda aynı yolu takip eden Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatına bakıldığında…

İnsan fıtratında lüks, ihtişam ve debdebeye, gösteriş ve israfa karşı bir meyil vardır. İnsanın imtihanına vesile olması için konulan bu ve benzeri duygular, İslâm’ın emrettiği düsturlarla frenlenmez ve kontrol altına…

Dedikodu ve gıybet gibi şeyler genellikle olumsuz meseleler üzerinde yapılır. Bunlar ise, insanların moral ve şevkini kırmaya sebep olurlar. Bundan dolayı delilsiz ve mesnetsiz olan şeylerin yayılması dinimizce yasaklanmıştır. Bu…

İçinde yaşadığımız toplumda nice insanlar vardır ki, konuştuğunuz zaman içiniz açılır, moral, şevk ve heyecan duyarsınız. Niceleri de vardır ki, konuştukları zaman içiniz kararır, şevkiniz söner, moral ve hizmet heyecanı…

Cin şeytanlarının yanı sıra, şeytanlaşmış ve şeytanın vazifesini gören insan suretinde şeytanlar da vardır. Hak yola sırt dönen ve sair insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının sümbüllenmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için iki büyük düşmandır. Zira,…

Semavî dinlere sırtını dönen, Allah’ı ve âhireti inkâr edip, nefis ve şeytanın peşine düşerek yalnız bu dünya hayatını düşünen, hedonizm denilen bedenî zevklerin her türlüsünü elde etmek için, insanı hayvanlık…

Kâinatta tekâmül kanununa tâbi olan her canlının bir doğumu, büyümesi ve nihayet yaşlanıp ölmesi vardır. Yaşlanmaya fırsat bulamadan ölenlerin sayısının haddi hesabı yoktur. Cenab-ı Hakkın canlılar için tayin ettiği ecel…

Birinci cihan savaşında, beş yıl yedi cephede savaşmak zorunda kalışımızın hikmet cihetlerini nazara veren Bediüzzaman Hazretleri, namaz, zekat ve oruç gibi en mühim İslâm şartlarının Müslümanlar tarafından ihmal edilmesi olduğunu,…

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor. Genel olarak insanlar da severek…

Melek ve hayvanlardan farklı olarak, insanlar günah işlemeye meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Allah’ın tövbeleri kabul eden anlamına gelen “Tevvab”ismi günahların vücudunu ister. Yeryüzünde hiç günah işlemeyen insanlar kalmış olsa bile,…