İslâm deccalı Süfyan’ın bid’akâr rejiminin tahribini tamirle vazifeli olan Hazret-i Mehdi ve temsil ettiği cemaatinin şahs-ı manevisinin, Allah’ı inkâr cereyanına karşı, Hristiyanların dindar ruhanileriyle iş birliği ve ittifakları söz konusudur…

Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mazlum ehl-i imanına nokta-i istinat, dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, Kur’an hesabına manevi bir rehber olan Bediüzzaman Said…

Yaşadığı dönemde meydana gelen bütün ihtilaflı konulara çözümler sunan ve doğrularla yanlışların arasını tefrik eden Bediüzzaman, âlimler arasında tartışma konusu olan iman ve İslâm hakikatlerine de açıklık getirmiştir. Mektubat adındaki…

14 Asır ötesinden âhirzamanın  hayat şartlarının dehşetini gören ve müminler topluluğuna ciddi ikazlarda bulunan Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde “Âhirzamanda mescitler ağzına kadar dolacak, fakat içinde Müslüman bulunmayacak.” Diğer…

2. Meşrutiyet ile birlikte ilan edilen anayasa üzerinden ortaya çıkan mücadelede, kafaları karıştıran ve anayasayı ilan ve kabul edenleri dinden çıkmış gibi gösteren radikal bir kısım dindarların durumuna üzülen Bediüzzaman,…

Gerçek şu ki, bu dünya meydanında hepimiz imtihandan geçiriliyoruz. Allah bizi birbirimizle imtihan ediyor. Hangimizin ameli daha güzel olacak diye bizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan Cenab-ı Hak, imtihanımızı…

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nurculuk hareketi ve son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler yazılıp çizilerek…

Ramazan, ebedi hayatımızı kazanmak için yıl içinde bir ay kurulmuş manevi bir pazar alış verişi gibidir. Çünkü, diğer zamanlarda işlenen hayırlı amellerin sevabı on kat ise, Recep ayında yüzden fazladır.…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, nefsin ıslah ve terbiyesi noktasında en büyük ve önemli bir faktördür. İmtihan gereği yaratılıştan Rabbini tanımak istemeyen ve âdeta Onunla rekabet ederek kendisi rububiyet dâvâ eden…

Oruç ibadetini sadece mideye tutturmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl, fikir ve hayal gibi duygu ve uzuvlara da oruç tutturmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin…

Bedenî ibadetlerden olan oruç, insanın şahsî hayatını düzene sokar. Allah’ın kulu olduğunu öğretir. O, izin vermeden suya bile elini uzatamayacağını bildirir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetleri yemek…

İslâm dininin ve Müslüman olmanın beş şartından biri ve İslâmî sembollerin en önemlisi olan oruç ibadeti, önce gelen peygamberlerin ümmetlerine farz kılındığı gibi, İslâm dininde olanlara da farz kılınmıştır. Samed…

Hazret-i Cebrail (as), Mikail, İsrafil ve Azrail gibi Allah’a en yakın dört melek dışında yeryüzü melekleri, semavat melekleri, Arş melekleri, mukarrebun melekleri, ilham melekleri, yardım melekleri, müdebbirat melekleri gibi binler…

Melekler, nurdan yaratılmış, maddi bedenleri olmadığından yemek içmek gibi durumları olmayan, akıllı, şuurlu, makamları sabit, imtihandan muaf, fıtraten mükerrem, ne maksatla yaratılmışsa onu itaatle yerine getiren, isyan etmekten uzak ve…

Kâinat sarayını nihayetsiz maksat ve gayeler, hikmet ve neticeler için yaratan Cenab-ı Hak, o sarayda iki kısım varlıklar yaratmıştır. Bunlardan birincisi ruhani olanlar. İkincisi de cismani olanlardır. Cismani ve maddi…

“Her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır.”gibi ölümden bahseden ayetlerde hep dünya ve âhiret kıyaslaması yapılır. “Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiretteki hayattır.”ayetleri bu dünyanın…

Hidayet nimeti, Cenab-ı Hakkın kullarına ihsan ettiği en büyük bir nimettir ki, vicdanın da en büyük lezzetidir. İman ve hidayet nuru, kulun irade-i cüz’iyesinin sarfından ve hidayet nimetine müşteri olmasından…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece kainatı yoktan var eden Allah’ın zatı vardı. Varlığı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak, sonsuz gayeler için kâinatı yaratmayı irade…

Kader, ezelden ebede kadar  olmuş ve olacak her şeyin Cenab-ı Hak tarafından bilinerek Levh-i Mahfuz-u Âzam’da yazılmasıdır. Kâinat, dünya ve içindeki bütün varlıkların kaderi belirlenmiştir. Her şey o kader programı…

Bu dünya cin ve insanlar için bir imtihan meydanıdır. İmtihan gereği güzellik-çirkinlik, hayırlar-şerler, haramlar ve helâller gibi birbirine zıt olan şeyler iç içe geçmiş. Allah’ın razı olduğu şeyler ile razı…

Cenab-ı Hak, Hâlık ismiyle bütün varlıkları yarattığı gibi, Rezzak ismiyle de her bir canlının rızkını kaderle takdir etmiştir. “Yeryüzünde hareket halinde olan hiç bir canlı yoktur ki, Biz onun rızkına…