Cenab-ı Hak, imtihan meydanı olarak yarattığı şu dünya memleketindeki insanları, aşırı zenginlerden aşırı fakirlere ve orta hallilere kadar çok farklı tabakalarda yaratmıştır. Malı ve zenginliği veren Allah olduğu gibi, fakirliğe…

Göz, dil, karaciğer gibi organlarımızın hücreleri farklılık gösterdiği gibi, kemik hücreleri dahi farklı özelliklere sahiptir. Ancak, temelde yine aynı hususiyete sahiptirler. Bizim bilgimiz dışında vücudumuzun bütün organları vazifelerini yerine getirdiği…

Dünya misafirhanesinin semasını süsleyip zinetlendiren güneşler, aylar, yıldızlar, burçlar ve galaksiler hal diliyle “Ya Celil-i zül Celâl!” deyip, Yaratıcısına şahitlik yaptığı gibi; yeryüzünü şenlendiren nebatlar, hayvanlar, denizler, nehirler ve mevsimlerde…

Bu dünya misafirhanesine, Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek maksadıyla gönderilen insanların büyük çoğunluğu, bahsi geçen hakikatten habersiz yaşarlarken, bir kısmı ise o hakikate uygun hareket ederler.…

İnsanların iyi veya kötü amelleri vücudunu etkilediği gibi, üstünde yaşadığı yerküreyi dahi etkilemektedir. İnsanın isyan ve inkârları belâ ve musibetleri dâvet eder. Bediüzzaman bunun için şu tespiti yapar: “Nasıl oluyor…

Cennet misali güzelliklerle dolu şu ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine muhtelif aralıklarla depremler ve sel felaketleri olduğu gibi, koronavirüs gibi bütün dünya ülkelerini saran salgın hastalıklar da insanlığı tehdit ediyor…

Kâinat onun için yaratılan hayat cevherini, yolda bulunmuş değersiz bir mal gibi zannederek onu gaflette, haram keyif ve eğlencelerde ve batakhanelerde geçirenlerin veya dinsizler cephesinde yer alarak, ellerindeki güçle din…

Görünen ve görünmeyen bütün âlemleriyle bu kâinatı muazzam bir kitap, muhteşem bir saray ve İlâhi bir apartman şeklinde yaratan Cenab-ı Hak; varlıklar içinde en kıymetli olan hayat hakikatiyle âlemleri şenlendirmiş…

Bu kâinat, kendiliğinden ve gayesiz meydana gelmiş bir âlem olmadığını her vicdan tasdik eder. Nihayetsiz gayeler ve maksatlar için onu yaratan ve icat eden bir Zat, bu kâinatın perdesi arkasından…

Bir zamanlar 17 Ağustos 1999 tarihinde 7,4 büyüklüğündeki Marmara bölgesinde başlayan depremler zinciri, daha sonra 7,2 büyüklüğündeki Düzce depremiyle  gündemin tam ortasına oturdu. Şimdi de Manisa ve Elazığ depremleriyle hâlâ…

Merkez üssü Türkiye olan on beş şiddetindeki manevi bir depremle beyinleri sarsılan ve imanları harabeye dönen, dünya ve âhiret saadetleri göçük altında kalan insanları uyandırmak ve hidayet tarafına çağırmak ,…

Ülkemizde meydana gelen depremler, bir çok gerçeklerin açığa çıkmasına ve anlaşılmasına vesile oluyor. Binlerce hikmetler ve gayeler ile vazifeli olarak, İlâhi Kudret tarafından gerçekleşen ve insanların hem dünyevî, hem de…

Bizlere verilen nihayetsiz istidat ve kabiliyetler ve ömür sermayesi, ebedi ve daimi bir saadetin temini için verilmiştir. Onu kazanmanın yolu, burada yapacağımız manevi ticaretle doğru orantılıdır. Ve dünya hayatını, âhiretin…

“Ezzekâtü kantaratül İslâm” buyuran Sevgili Peygamberimiz (asm), zekâtın İslâm Dininin köprüsü olduğunu belirtiyor. Evet, cemiyetin zenginleri ile fakirler arasında servet dağılımını temin ederek, sosyal dengeyi sağlayan en önemli köprü, elbette…

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), yüksek ahlâkın tamamını şahsında Allah’ın izniyle cem etmişti. Hatta birbiriyle tezat teşkil eden güzel ahlâklarda da, en kemâl mertebedeydi. Halbuki,…

Nihayetsiz hikmetler, maksat ve gayeler için insanları farklı kabiliyet ve farklı servette yaratan Cenab-ı Hak, sosyal hayattaki tabakaların arasındaki dengenin, ahengin ve sosyal barışın sağlanmasında, Ramazan-ı Şerif ayını mühim bir…

Fıtri olarak iktisadın yaşandığı şu Ramazan ayında, maişette de mühim bir bereket ve kolaylık kazanıldığı görülür. İktisadın her zaman ve zeminde bereket vesilesi olduğu, özellikle aile hayatında daha fazla etkili…

“İnsan, ihsan edenin kuludur.”denilmiştir. En küçük bir ihsan ve ikram karşısında teşekkür etmeyi ruhunda bir borç olarak hisseden insanın, saymakla bitirilemeyecek kadar verdiği nimetlerine mazhar olduğu Rezzak-ı Kerimine karşı minnetsiz…

Cenab-ı Hak, “Niçin şükretmiyor sunuz?” “Hâlâ şükretmiyecek misiniz?” Allah’a ibadet edin ve şükredenlerden olun.” “Eğer şükrederseniniz verdiğim nimeti arttırırım.” gibi ayetlerle, şükür ibadetinin kâinatın yaratılışının en mühim bir sebebi olduğunu…

  Ramazan ayı geldiğinde, genel anlamda manevi bir atmosfere giren müminlerin bu halinden, maneviyatla pek ilgisi olmayan insanlar bile etkilenirler. O ayda çoğu lokantalar “Ramazan dolayısıyla kapalıyız. İftar ve sahurda…

Mazinin en derin karanlık derelerinden, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen  ve kafile kafile arkasından bu aydınlık varlık âlemine gönderilen insanların, yolu üstünde kurulmuş bir pazar olan şu dünyanın,…