KIYAMET ALÂMETLERİ
Ahiret

KIYAMET ALÂMETLERİ

Sevgili peygamberimiz (asm) işaret ve orta parmağını birleştirerek “Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz.”buyurdu. Muhtelif zamanlarda kıyametle ilgili haberler de verdi. 1400 sene geçmesine rağmen kıyametin hâlâ gelmemesi yakınlığına zarar vermez. Zira dünyanın yaklaşık beş milyarlık ömrü yanında bin beş yüz küsur sene, bir iki dakika gibidir.

Buhari, Müslim ve Tirmizi başta olarak sağlam hadis kaynaklarında bahsedilen kıyamet alâmetlerinin bir kısmı şunlardır:

1- Devlet malının yalnız belli kimselere verilip, diğerlerinin mahrum bırakılması.

2- Emanetin ganimet sayılması.

3- Zekât verilmesinin zarar olarak görülmesi.

4- Kocanın her hususta karısının emri altına girmesi.

5- Kişinin anne ve babasına isyan edip sıkıntı vermesi.

6- Bir kişinin kötülüğünden korkularak ikramda bulunulması.

7- Aşağılık kimselerin milletin başına geçmesi.

8- İçkinin bol miktarda içilip yaygınlaşması.

9- Şarkıcı kadınların ve çalgı âletlerinin çoğalması.

10- Ümmetin sonunda gelenlerinin ecdadına lânet edip kötülemesi.

11- Fuhuş ve zina fiilinin çoğalması.

12- Müslümanların dinlerini yaşamakta gösterdikleri sabır, avucun içinde ateş tutmak gibi olması.

13- Büyük zelzele ve deprem felâketlerinin artması.

14- Vasıtalarla zaman ve mesafelerin kısalması.

15- Yüksek binalar yapmakta insanların birbiriyle yarışmaları.

16- Fitnelerin çoğalıp toplu ölüm ve katliamların yaygın hale gelmesi.

17- Büyük savaşlar ve karışıklıkların çıkması.

18- Yecüc ve Mecüc denilen kavimlerin insan topluluklarını fesada vermesi.

19- Güvenilir arkadaş bulunmaması.

20- Yalancı şahitlerin çoğalması.

21- İnsanların dilleri tatlı fakat kalplerinin kurt gibi katı olması.

22- Şahsiyetsiz zalim insanların refah içinde yüzmesi.

23- İnsanların tanımadıklarına selam vermemesi.

24- Müslümanlarla Yahudilerin birbiriyle savaşmaları.

25-Müslümanlar arasından aldatmakla iş gören İslâm deccalı çıkarak, İslâm dininin değerlerini tahribe çalışması.

26- Ehl-i Beyt neslinden gelen Mehdi’nin, İslâm deccalının tahribini tamire çalışması.

27- Semavi dinlerin tamamını yok etmeye çalışan büyük deccalın insanlığı fesada vermesi.

28- Yeryüzünde Allah Allah diyenlerin kalmaması.

29- Hazret-i İsa’nın (as) yeryüzüne tekrar indirilmesi, büyük deccalla mücadele etmesi ve Allah’ı inkâr fikrini öldürmesi.

30- “Dabbetülarz”denilen mikrobik bir canlının insanlığa musallat olması.

31- Güneşin batıdan doğması ve tövbe kapısının kapanması.

20. asır boyunca bahsi geçen bütün bu alâmetlerin hepsinin neredeyse ortaya çıktığı ve güneşin batıdan doğmasına da fazla bir zaman kalmadığı anlaşılıyor. Cenab-ı Hak, hem kendi kıyametimize hem de dünyanın kıyametine hazır olarak Müslümanca yaşamayı cümlemize nasip etsin, inşaallah.

www.asyanur.info

Reklam

3 Yorum

Yorum Yap