Şeyh Edebali, Söğüt ilçesinin aşağı bölgesinde ve yüksekçe bir tepedeki türbesindeydi. İstanbul’un Eyüp Sultan’ı ve Ankara’nın Hacı Bayram-ı Veli türbeleri ne ise, Şeyh Edebali türbesi de aynı idi. Ziyaretçilerle dolup…

Yapılan dâvet üzerine 01. Haziran 2015 Pazartesi günü, Osmanlı Devletinin ilk merkezi olan Bilecik iline gittik. Fedakâr kardeşlerimizden  Tarkan ile tren garında buluştuktan sonra, yirmi kilometre mesafedeki Söğüt ilçesine geçtik.…

Akşam namazını dört katlı hizmet merkezimizde kıldık. Bir hayli kalabalık üniversiteli gencimizin kaldığı bu güzel mekândaki gençlerin her biri, küçük bir genç Said mânâsında dâvâ adamı olacak bir mahiyet arz…

Hafta sonları, yapılan dâvetler üzerine Anadolu’nun muhtelif il ve ilçelerine hizmet amaçlı ziyaretler yaparak hayatımız geçtiği halde, bazı illere yaptığımız ziyaretlerin üzerinden uzun yıllar geçtiğini hayretle müşahede ediyoruz. Onlardan birisi…

İnebolu dersimizden sonra Cumartesi günü, Geriş Tepesi yamaçlarında bulunan Büyük Mezarlığı Adem kardeşin refakatinde ziyaret ettik. Denize nazır bir mevkide, saff-ı evvel Nur Talebelerinden Ahmet Nazif Çelebi, oğlu Selahattin Çelebi…

Rusya’da 1917 yılında patlak veren Bolşevik isyanından sonra, yetmiş yıl boyunca dinsizlik cereyanının temsilciliğini ve bekçiliğini yapan Sovyetler Birliği, 1991 yılında dağılarak tarihe karıştı ve içinden on beş bağımsız devlet…

Bir Cuma akşamı gittiğimiz Kahraman Maraş’ta akşam dersimizi birlikte paylaştık. Hizmet merkezinin üç yüz metrekare olan geniş salonu oldukça kalabalıktı. İlk dersi yazarlarımızdan Sabahattin Yaşar yaptı. İstişarenin önemi üzerine bina…

10 Nisan 2015 Cuma günü ulaştığım Kahraman Maraş’a üç sene önce de gitmiştim. Fakat bu seferki gidişim, çok farklı şeyler öğrenmeme vesile oldu. Bir saat süren yolculuğun sonuna yaklaşırken biraz…

2 Nisan 2015 Cuma akşamı, Denizli Yeni Asya  hizmet binasının, yüz metrekareden fazla olan geniş salonu oldukça kalabalık bir cemaatle doluydu. Yıllar ne kadar da çabuk geçiyordu. Beş sene önce…

Şu kısacık fâni hayatın içinde, kader hangi hizmetleri karşımıza çıkarıyor ve nereden dâvet geliyorsa onları icra etmeye çalışıyoruz. Zira, iman ve Kur’an hizmetinin yaşı başı olmaz. Afyon savcısı “Said Nursi,…

Antalya’dan başlayan iki saatlik bir yolculuktan sonra nihayet Alanya’dayız. Remzi, Selahattin ve Osman Beylerle buluşup sarmaş dolaş olduk. Ara sıra bazı toplantılarda görüştüğümüz dostlarımızla, kendi mekânlarında buluşmak daha bir güzeldi.…

Yaklaşık beş senelik bir aradan sonra, yapılan dâvet üzerine 23 Ocak 2015 Cuma günü Alanya yolundayız ve oradan da Gazipaşa ilçesine geçeceğiz. Her ne kadar Bediüzzaman Hazretleri “Ehl-i hakikatin sohbetine…

Emevi Devleti zamanında fethedilmek için muhasara altına alınan ve onlarca sahabeyi bağrında barındıran Kıbrıs adası, nihayet şanlı ecdadımız Osmanlı Devleti tarafından 1571 yılında tamamen fethedildi. Üç yüz sene Osmanlı idaresinde…

Güney Doğu bölge illeri meselelerine hâkimdi. Hizmetlerimizi bir bütünlük içinde anlıyorlardı. Cemaatimizin şahs-ı manevisi ile birlikte hareket ediyorlardı. Diyarbakır’da yapılan bölge toplantısına Van, Batman, Muş, Mardin ve Şırnak gibi il…

Pazar günü Çorum ilinde başlayan Orta Karadeniz bölge toplantısına Amasya, Tokat, Ordu, Samsun, Sinop illerinin tamamı katıldı. Bütün gücüyle toplumun zedelenen imanlarını, taklit mertebesinden tahkik mertebesine yükselterek, mensubu olduğu İslâm…

Her meselesini meşveret zeminlerinde halleden ve ben yerine biz mantığı ile hareket eden Yeni Asya Nur Talebeleri, altı ayda bir ülke genelindeki hizmetlerini müzakere ettikleri gibi; üç ayda bir bölge…