(Dünden devam) Ankara’dan Çorum iline uzanan iki yüz elli kilometrelik yolda sür’atle ilerleyen takside dört kişiydik. Önümüzde yollar su gibi akıp gidiyordu. Şevk, heyecan ve gayret doluyduk. Çünkü bu yol,…

Malazgirt meydan muharebesinden sonra zamanla Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’ada bulunan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’in övgüsüne mazhar olan Türk milletinin torunları, bu gün…

Ankara’nın geniş hizmet yelpazesindeki yoğun programları arasında, ara sıra dâvetler üzerine Anadolu’nun muhtelif hizmet merkezlerine ziyaretler yapıyoruz. Dâvete icabet sünnet ise de, iman hizmetleri için yapılan dâvetleri farz hükmünde gördüğümüzden,…

(Dünden devam) Sunucu kardeşimiz Murat ve dernek başkanı Ömer beyler Bediüzzaman’dan alıntılar yaptıkları anlamlı konuşmalardan sonra konferansımızı sunduk. Bediüzzaman Hazretleri, hürriyet aşığı ve demokrat bir âlimdi. “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz…