Bediüzzaman ve talebeleri hapiste kaldıkları müddetçe nice azılı katiller ve diğer mahkumlar onun irşat ve derslerinden feyiz aldı. Eski hallerinden çoğu sıyrılıp iyi birer insan haline geldiler. Namaza ve niyaza…

Konya Meram belediyesinin yeni inşa ettiği Konevi Kültür merkezinde, bir hürriyet âşığı olan Bediüzzaman, vefatının 44. sene-i devriyesinde Konyalı dâvâ arkadaşlarımız tarafından rahmetle anılıyor ve biz de onun yukarıda kısaca…

Mücedditler silsilesinin son halkasını teşkil eden ve bulunduğu çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri; diyanet, siyaset, cihad ve saltanat gibi daha pek çok dairelerde vazifeli olmanın gereği olarak fikirler beyan…

(Dünden devam) Bir tek dinî eserin telifine izin verilmediği, Allah demenin suç sayıldığı, Kur’an öğretmek ve öğrenmenin yasak edildiği, din adamlarının ve dindarların susturulup ortadan kaldırıldığı böylesine karanlık ve dehşetli…

1917 Bolşevik ihtilâlindeki kargaşadan istifade ederek firar eden Bediüzzaman, geniş bir dünya coğrafyasında süren uzun bir yolculuktan sonra, Berlin, Varşova, Avusturya ve Sofya üzerinden İstanbul’a geldi. Darül Hikmeti’l İslâmiyede âzâlık…

(Dünden devam) Akşamın alaca karanlığında İslâm Tepesi eteklerinden seyrettiğimiz İnebolu’da, Rasim Ağabeyin öncülüğünde hayatta olan orta yaşlı ve genç Nur kahramanlarıyla birlikteydik. Beş katlı temsilcilik binamızın geniş ders salonu tamamen…

Kastamonu’ya bağlı bu on bin nüfuslu İnebolu ilçesine, Ilgaz Dağlarının sarp ve virajlı yokuşlarından tırmanarak ve keskin virajlı inişlerinden dikkatle inerek önce ile, sonra yine kıvrım kıvrım uzanıp giden yollardan…

Süleyman beyle sohbetimiz gittikçe koyulaşıyordu. “Diğer canlılardan farklı olarak akıl gibi bir nimeti başında taşıyan insan, üstünde yaşadığı dünyaya ve onun bağlı olduğu güneş sistemine dikkatli bir gözle baksa, hiç…

Çok önemsediğim bir vazifeden sonra Kayseri’den dönüyordum. Otobüs hareket etmek üzereyken otuz yaşlarında bir şahıs son anda yetişti, müsaade isteyerek pencere tarafına geçti ve yanıma oturdu. Petrol mühendisi olduğunu öğrendiğim…

Sosyal bir varlık olma özelliğiyle toplu hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği sağlamışlardır. Bilhassa, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında toplanan ve aynı…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde dördüncü gittiğimiz hizmet mahalli Kayseri idi. Ecriyes Dağının eteklerindeki geniş ovaya gittikçe yayılan ve sürekli büyüme istidadı gösteren bu sanayi şehrinin kahraman Nur Talebeleri, genç kuşaktan bir…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde ikinci gittiğimiz hizmet mahalli Ankara’nın Polatlı ilçesiydi. İki taksi dolusu kardeşlerle gittiğimiz Polatlı’ya, üç taksi ile Eskişehirli gönül dostlarımızın da katılmasıyla, bir kardeşimizin hizmete tahsis ettiği yeni…

Risale-i Nur Külliyatında her şeyin ifrat ve tefritine karşı olduğunu gördüğümüz Bediüzzaman Hazretleri, aynı dâvâya gönül vermiş hizmet fedailerinin, ifrat derecesinde irtibat etmesini tavsiye etmiştir. Müfritâne irtibat olarak nitelediği bu…

Bayram münasebetiyle ve davet üzerine gittiğimiz hizmet mahalli Urfa idi. Muazzez üstadımızın “Taşıyla, toprağıyla Urfa benim için mübarektir.” dediği ve ruhunu orada Rahman’a teslim ettiği peygamberler şehri bambaşka bir vilayetimizdir.…

Anadolu ziyaretleri noktasından beşinci ziyaret ettiğimiz hizmet mahallimiz Mersin idi.Üç gün kaldığımız bu ilde bir Cuma akşamı ilk sohbetimizi yaptık. Uzun süren sorulu cevaplı dersten sonra, geride kalan kardeşlerimizle gece…

Anadolu ziyaretleri çerçevesinde dördüncü gittiğimiz il İzmir’di. Kadir Gecesi sabaha kadar beraber olduğumuz İzmirli dostlarımızı çok farklı bulduk.Moral bozucu bir çok olaylara muhatap olmasına rağmen, sabırla onları aşmasını bilen bu…

Anadolu’da üçüncü ziyaret ettiğimiz il Kırşehir idi. Gençliğin Sesi Radyosu ve AHİ TV. televizyonunda icra ettiğimiz ve aktüel konularla ilgili birer buçuk saatlik her iki program, gerçekten dikkate değerdi. Her…

Alpaslan’ın, Malazgirt meydan muharebesiyle açtığı Anadolu kapıları, bin yıldır İslâm dinine bağrını açmış ve İslâm kimliği Anadolu’nun alnına kazınmıştır. İnşaallah bu kimlik ve karakter, kıyametin kopma vaktine kadar Anadolu’nun alnından…

Dört büyük halife dönemindeki sahabelerden sonra başlayan Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılardan sonra âhirzamana gelindi. Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı inançları büyük ölçüde tahrip etti. kalpler yaralandı,…

Tire ilçesindeki dersten sonra, 1994 yılında Hac ibadetinde birlikte olduğumuz Hüseyin kardeşle İzmir’e geçtik. Pazar akşamı Pınarbaşı semtinde olduk. İzmir merkez, Bornova, Çamdibi gibi yerlerden gelen gönül dostlarımızla hizmet merkezimizin…