Yeni Yazılar

Bin seneden beri varlıkları sürüp gelen tarikatlar ve cemaatler gerçeği, hem vatan hem de millete büyük faydalar temin ettiği için, elbette kıyamete kadar varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir takım olumsuzluklar olsa bile,…

Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu halde yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde şahsî ve ortak problemleri de yaşamak durumunda kalırlar. Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine fıtrî bir sınır konulmayan…

Bu dünya hayatında nice insanlar vardır, yapmadıkları işlerden dolayı  kaderin garip bir cilvesidir ki zulme uğrarlar. Gerçi, zalim olmaktansa mazlum olmak hem dünya hem de âhiret hayatı bakımından daha iyidir.…

siyaset

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan partiler içerisinde birisi de, Osmanlı Ahrariye Fırkasıydı. Hürriyetçi bir partiydi. Fikir ve ifade hürriyeti başta olarak, teşebbüs-ü şahsi ve diğer…

MİSYONLAR VE MUVAKKAT ARIZALAR

Hayat

Bin seneden beri varlıkları sürüp gelen tarikatlar ve cemaatler gerçeği, hem vatan hem de millete…

Tefekkür

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok…

Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal…

Dağlar kuru birer direk olmanın ötesinde, içinde canlı varlıkların hayatına…

Get Updates

Aile

DECCALİZMİN KADIN SİLAHI

Kadın; her şeyden önce annedir, eştir, kardeştir, haladır, teyzedir. Aile yuvasının temelini o teşkil eder.…
SABIR İMTİHANI

SABIR YARIŞI

İKTİSAT BEREKETİ

Ahiret

BEŞER YOLCULUĞU

  Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir…
CELÂL VE CEMAL TECELLİLERİ

YENİDEN DİRİLİŞ SABAHI

EBEDİ GENÇLİK MÜMİNLERİ BEKLİYOR

Sağlık

MUCİZE BİR MEYVE: HURMA

Son zamanlarda ilim adamlarının yaptıkları tespitlere göre, hurma çok çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir. Lif,…
ÜZÜM DEYİP GEÇMEMEK LAZIM

AKCİĞER KANSERİ

ERKEKLERİN KORKULU RÜYASI: PROSTAT KANSERİ