2. Meşrutiyetin ilânı öncesi ve sonrasında Tanin, İkdam ve Volkan gibi gazetelerde, değişen ve gelişen sosyal hayatın problemlerine Kur’an eczanesinden reçeteler sunan Bediüzzaman, mü’minlerin nâşir-i efkarının bütün dînî kitaplarla beraber,…

Bediüzzaman’ın asrın başında ilgilendiği ve bir kısmında makaleler yazdığı basın dünyasında, o günlerden bu günlere, piyasaya sürülen yüzlerce gazete oldu. Kimisi tutunamayıp çok kısa bir zamanda basın mezarlığına gömüldüğü gibi,…

Yeni Asya gazetesi, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ları sürekli ülke gündeminde tutmak ve iman hakikatlerinden bütün bir milletin istifadesini sağlamak maksadıyla 21 Şubat 1970 yılında basın âleminde doğdu. Zübeyir Ağabeyin “Kardeşlerim!…

24 Ekim 1967 yılında kurulan haftalık İTTİHAT gazetesinin devamı olarak, 21 Şubat 1970 yılında günlük bir gazete şeklinde doğan Yeni Asya bir sembol, bir alem , bir bayraktır. İçtimai meselelerde…