Yeni Yazılar

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, insan vücudunun merkezi nefistir. O vücudun hem nebatî, hem hayvanî, hem de insanî yönleri vardır. Nefis, insanın nebatî ve hayvanî yönlerine bakar. Onu ıslah ve…

Binlerce duygu ve hislerin girift olarak iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya sahip olan insanın mahiyeti, hem ruh hem de beden itibariyle hakkında sayısız kitapların yazılmasına vesile olmuştur. Engin bir…

(Dünden devam) Nefisle yapılan mücadele insanı manen yüceltir. Mümin olan kişiyi cennetin en yüksek makamlarına çıkarır. Ancak, nefisle yapılan mücadele çok zordur. Eğer, ona şeytan da yardım ederse, insanı aşağıların…

Hayat

(Dünden devam) Bahsi geçen misale binaen, Cenab-ı Hak da kendi mülkü olan bizlere emanet olarak…

Risale-i Nur Hizmeti

(Dünden devam) Günde beş defa kılınan namazlarda kırk defa okunan Fatiha Suresinde, Allah’tan bizi dosdoğru…

Hz.Muhammed(ASM)

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm),…

Dünya

Yaklaşık olarak  otuz beş milyar ışık yılı çapı olduğu tahmin edilen kânatta, her biri milyarlarca…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

(Dünden devam) İşte, kanser denilen hadise hücrelerin birbirleriyle bağlantı kurarak oluşturulan doku içindeki uyum aksamasıdır.…

İman ve İbadet

(Dünden devam) Nefisle yapılan mücadele insanı manen yüceltir. Mümin olan kişiyi cennetin en yüksek makamlarına…

İslam ve Kur'an

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, bahsi geçen gayret ve cesaretle İslâmiyette olan dosdoğru yolu gösterip, din…

İnsan Ve Toplum

İNSANDAKİ ENE İLE NEFİS BAĞLANTISI NEDİR?- 2

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, insan vücudunun merkezi nefistir. O vücudun hem nebatî, hem hayvanî,…
İNSANDAKİ ENE İLE NEFİS BAĞLANTISI NEDİR?- 1

Hatıralar Geçidi

Bir taraftan içimizde ilginç olaylar yaşanırken, diğer taraftan da iman ve Kur’an hizmetleri devam ediyordu.…

Anadolu Seyahat Notları

Bir sonraki Cumartesi günü Malatya ilimizde olduk. Belediye Kültür Merkezinin bin beş yüz  kişilik salonu…

Yurt Dışı Seyahat Notları

(Dünden devam) Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini dünyaya tebliğ etmek misyonunu üstlenen Osmanlı Devleti,…