Yeni Yazılar

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Milâdî tarihle seksen iki senelik bereketli ve uzun bir ömür yaşadı. Hayatını tamamen iman ve Kur’an hakikatlerinin hizmetine adadı. Dünya zevki namına bir…

Bediüzzaman Hazretlerinin bâki âlemlere göç etmesinden sonra, Nur Talebeleri bir şekilde hizmetlerini hep meşveret ederek yapageldiler. 1960 ihtilâlinden sonra İstanbul’a gelip, Süleymaniye Dershanesine yerleşen merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Bediüzaman’ın yakın…

“Meşrutiyet hükümete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet Meşrutiyeti her vecihle uyandırır. Her nevide, her taifede onun san’atına ait bir nevi Meşrutiyeti tevlit eder. Hatta ulemada, medariste (medreselerde), talebede bir nevi Meşrutiyeti…

Dünya

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika…

Ahiret

ÂHİRET HAYATINA DOĞMAK- 2

Anne rahmindeki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi organlarının bulunması,…
ÂHİRET HAYATINA DOĞMAK- 1

UZUN EMELLER TAŞIMAK- 2

AYRILIK ACISI

Tefekkür

KALP VE TANSİYON

Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan…
MADDİ KALBİN HASTALIKLARI

HER ŞEYİ İLE NİMET OLAN HAYVANLAR

ÇÖL DENİZİNİN SEYYAR GEMİLERİ

İman ve İbadet

Kâinat onun için yaratılan hayat cevherini, yolda bulunmuş değersiz bir mal gibi zannederek onu gaflette,…

İslam ve Kur'an

Sevgili Peygamberimizin (asm) vefatından sonra gelen ümmeti, Onun Kur’an ve Sünnet yolunu takip etti. Özellikle…

İnsan Ve Toplum

Muhtelif zamanlarda lâik-antilâik şeklinde milletin birlik ve beraberliğinin sarsılmasına sebep olanlara, o günün şartlarında Bediüzzaman…

Hatıralar

Risale Dersleri Devam Ederken

Risale Dersleri Devam Ederken from AsyaNur on Vimeo.
UZUN YILLAR SONRA ÖNEMLİ BİR ZİYARET

İSTİKAMET FEDAİLERİ

HAREKETLİ YILLAR    (NOSTALJİ YAZILARI- 14)

Anadolu Seyahat Notları

Âhirzamanın en tehlikeli vaziyetlerine düşmekten kurtarmaya çalıştığımız bir kısım gençlerle, otuz kadar bir grup halinde…

Yurt Dışı Seyahat Notları

AVUSTRALYA SEYAHAT NOTLARI-10

(DÜNDEN DEVAM: 1998 şartlarında yazılmış bir seyahat yazısı.) VATANDAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİ-2 Bir önceki yazımda belirttiğim ve…
AVUSTRALYA SEYAHAT NOTLARI-9

AVUSTRALYA SEYAHAT NOTLARI-8

AVUSTRALYA SEYAHAT NOTLARI-7