Yeni Yazılar

Türkiye’de muhtelif zamanlarda çok yıkıcı depremler oldu. Nice insanların ölmesine ve mal kayıplarına sebebiyet verdi. Binlerce hikmetler, maksat ve gayeler ile vazifeli olarak Allah’ın kudretiyle gerçekleşen ve insanların hem dünya…

(Dünden devam) Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak gelen arzî ve semavî musibetler, Kur’an-ı Kerim lisanıyla haber verilmektedir. Yüce Yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr eden ve…

Hayat

11 Mart 2020 tarihinde ilk defa ülkemizde de görülen, Çin’den başlayarak bütün dünyaya yayılan Koronavirüs…

Risale-i Nur Hizmeti

Bundan altı sene önceydi. 2009 yılında kurduğumuz ve Almanya Köln şehrinden yayına başladığımız asyanur.info sitesinden…

Hz.Muhammed(ASM)

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm),…

Dünya

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta…

İman ve İbadet

(Dünden devam) Allah, sebepleri de yaratan ve neticeleri de yaratan sonsuz bir kudretin sahibidir. Bir…

İslam ve Kur'an

Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi esas edinen takva ehli müminler, haram ve…

İnsan Ve Toplum

İman ve Kur’an dâvâsına gönül vermiş idealist insanların, hizmet esnasında takip edeceği bir çok prensipler…

Hatıralar Geçidi

Bir taraftan içimizde ilginç olaylar yaşanırken, diğer taraftan da iman ve Kur’an hizmetleri devam ediyordu.…

Anadolu Seyahat Notları

(Dünden devam) İşte, o bahtiyar insanlardan biriydi Karabüklü Süleyman Aslan Ağabey. Risale-i Nur eserlerini 1956…

Yurt Dışı Seyahat Notları

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği…