Yeni Yazılar

Şu dünya misafirhanesinde insanın imtihanına vesile olmak için, Cenab-ı Hak binlerle hisler ve duygular vermiş. Şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep gibi. Bu duygularla hem dünya hem…

Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı. “Ben…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

siyaset

Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden…

Hayat

Şu dünya misafirhanesinde insanın imtihanına vesile olmak için, Cenab-ı Hak binlerle hisler ve duygular vermiş.…

Tefekkür

MADDİ KALBİN HASTALIKLARI

Ömür boyu vücudun fiziksel hayatının devamını sağlayan ve günde ortalama…
KÂİNATIN EN BÜYÜK MUALLİMİ

Peygamberler içinde sonuncusu olan Hazret-i Muhammed’in (asm) çok farklı bir…
ALLAH’IN İLK YARATTIĞI VARLIK

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Sadece…

Get Updates

Aile

DECCALİZMİN KADIN SİLAHI

Kadın; her şeyden önce annedir, eştir, kardeştir, haladır, teyzedir. Aile yuvasının temelini o teşkil eder.…
SABIR İMTİHANI

SABIR YARIŞI

İKTİSAT BEREKETİ

Ahiret

ÖLÜMSÜZLÜK ÜLKESİNE YOLCULUK

Ecel, her canlı için Allah’ın tayin ettiği ömrün sonudur. Ecel geldiği zaman ne bir an…
DÜNYA MİSAFİRHANESİ

ÖLÜM KORKUSU

MÜKÂFAT MENZİLLERİ

Sağlık

KALP VE TANSİYON

Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan…
MUCİZE BİR MEYVE: HURMA

ÜZÜM DEYİP GEÇMEMEK LAZIM

AKCİĞER KANSERİ