Yeni Yazılar

Cenab-ı Hak tarafından kalbine yerleştirilen ölümsüzlük arzusuyla sonsuza kadar yaşamak isteyen ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ile sımsıkı dünyaya sarılan insanoğlu; her an hem yaşamak, hem de ölmek arası…

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…

Dünya

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler…

Ahiret

Nihayetsiz lezzetlerden lezzet alabilecek ve nihayetsiz elemlerden de elem duyabilecek bir fıtratta yaratılan insanın, ruhunda…

ÖLÜMSÜZLÜK ÜLKESİNE YOLCULUK

CENNET ÇOK GÜZEL FAKAT YOLU ÇETİN

Tefekkür

KALP VE TANSİYON

Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan…
MADDİ KALBİN HASTALIKLARI

HER ŞEYİ İLE NİMET OLAN HAYVANLAR

ÇÖL DENİZİNİN SEYYAR GEMİLERİ

İman ve İbadet

İslâm deccalı Süfyan’ın bid’akâr rejiminin tahribini tamirle vazifeli olan Hazret-i Mehdi ve temsil ettiği cemaatinin…

İslam ve Kur'an

Osmanlı tarihinde ilk defa 31 Mart 1909 ayaklanması ile gündeme gelen irtica, cumhuriyet tarihi boyunca…

İnsan Ve Toplum

Kendisine kitap verilen resüllerden biri olan Hazret-i İsa (as), Cenab-ı Hak tarafından doğrudan anasız ve…

Hatıralar

Otuz altı yıl önce bir Aralık ayında tanışmıştım kendisiyle. Elektrikçi merhum Osman Karakaya Ağabeyin tamirhanesinde…

Anadolu Seyahat Notları

Her yaz mevsimi geldiğinde, Anadolu şehirlerinden birisinde gençlerle Risale-i Nur okuma programları gerçekleştirmek geleneğimizdir. Zira,…

Yurt Dışı Seyahat Notları

(DÜNDEN DEVAM: 1998 şartlarında yazılmış bir seyahat yazısı.) VATANDAŞLARIMIZIN PROBLEMLERİ-2 Bir önceki yazımda belirttiğim ve…