Yeni Yazılar

Hadis-i Şeriflerde bildirildiğine göre, Mukallibel Kulûp (Kalpleri Değiştiren) olan Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli ettiği haber verilir. Bu yüzden insanın bir hali diğer halini tutmaz. Bazen sevinçli,…

Bu geçici dünya hayatından sonra ebedi bir hayatın bizleri beklediğine nihayetsiz deliller vardır. Evet, anne karnındaki çocuğun, kendisine orada hiç lâzım olmayan el, ayak, göz, kulak gibi azalarının bulunması, bir…

Hayat

Dünya

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

Allah’ın yarattığı varlıklarda çok cihette mucize durumlar vardır.  Yarasalar da bunlardan biridir. Ağızları açık olarak …

İman ve İbadet

Bu geçici dünya hayatından sonra ebedi bir hayatın bizleri beklediğine nihayetsiz deliller vardır. Evet, anne…

İslam ve Kur'an

Yer tanrısı, gök tanrısı gibi hayali ilâhlara tapınan Orta Asya Türkleri, 9. asırda İslâm dini…

İnsan Ve Toplum

İnsan mahiyeti itibariyle nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerle, karmaşık duygu ve hislerle donatılmış bir varlıktır. Öylesine…

Hatıralar

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’e, eskiden söylediği ve bütün Müslümanları memnun eden bazı söylemlerini hatırlattıktan…

Risale Dersleri Devam Ederken

UZUN YILLAR SONRA ÖNEMLİ BİR ZİYARET

Anadolu Seyahat Notları

Dört büyük halife dönemindeki sahabelerden sonra başlayan Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılardan sonra âhirzamana gelindi.…

Yurt Dışı Seyahat Notları

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği…