Yeni Yazılar

Hayat

(Dünden devam) İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış…

Risale-i Nur Hizmeti

(Dünden devam) Ve nihayet 1950 yılına gelindi. Bir çeyrek asır boyunca bu Müslüman milletin inançlarına…

Hz.Muhammed(ASM)

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm),…

Dünya

Yaklaşık olarak  otuz beş milyar ışık yılı çapı olduğu tahmin edilen kânatta, her biri milyarlarca…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta…

İman ve İbadet

(Dünden devam) İman zayıflığından gelen ruhî bir hastalıkla, olduğundan farklı görünmeye çalışmak, lâyık olmadığı makamların…

İslam ve Kur'an

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, bahsi geçen gayret ve cesaretle İslâmiyette olan dosdoğru yolu gösterip, din…

İnsan Ve Toplum

(Dünden devam) Cennetteki ebedi saadetin bahsi geçen kısımlarından daha yüksek olanı ise, Allah’ın rızasına, lütfuna,…

Hatıralar Geçidi

Bir taraftan içimizde ilginç olaylar yaşanırken, diğer taraftan da iman ve Kur’an hizmetleri devam ediyordu.…

Anadolu Seyahat Notları

(Dünden devam) İkinci ziyaret yerimiz, Denizli’nin büyük kabristanıydı. Çünkü, orada Risale-i Nur’un iki şehit kahramanı…

Yurt Dışı Seyahat Notları

(Dünden devam) Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini dünyaya tebliğ etmek misyonunu üstlenen Osmanlı Devleti,…