Yeni Yazılar

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

(Dünden devam) Üzümün yaratılışı da bir mucizedir. Hele asma üzümü bir başka harikadır. Yaklaşık on beş bin çeşidi olduğu söylenen ve bin iki yüz çeşidi Anadolu’da yetişen üzümden “Sarhoş edici…

Hayat

11 Mart 2020 tarihinde ilk defa ülkemizde de görülen, Çin’den başlayarak bütün dünyaya yayılan Koronavirüs…

Risale-i Nur Hizmeti

(Dünden devam) Raşit Yücel hatıralarına devamla: “İstanbul’da, Risale-i Nur hizmetlerinde bulunan Mehmet Emin Birinci Ağabeyi…

Hz.Muhammed(ASM)

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm),…

Dünya

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi…

İman ve İbadet

(Dünden devam) Allah, sebepleri de yaratan ve neticeleri de yaratan sonsuz bir kudretin sahibidir. Bir…

İslam ve Kur'an

Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi esas edinen takva ehli müminler, haram ve…

İnsan Ve Toplum

İman ve Kur’an dâvâsına gönül vermiş idealist insanların, hizmet esnasında takip edeceği bir çok prensipler…

Hatıralar Geçidi

Bir taraftan içimizde ilginç olaylar yaşanırken, diğer taraftan da iman ve Kur’an hizmetleri devam ediyordu.…

Anadolu Seyahat Notları

(Dünden devam) 04 temmuz 2010 tarihi olarak planladığımız Bediüzzaman Mevlidi için gittiğimiz, Van hava alanından…

Yurt Dışı Seyahat Notları

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği…