Yeni Yazılar

Risale-i Nur hareketinin tarihinde meslek ve meşrebi farklı anlamaktan kaynaklanan ayrışmalar olduğu gibi, hiç bir görüş farkı olmadığı halde, farklı saflara düşüldüğüne de şahit olunmuştur. İlk önceleri meydana gelen huzursuzluklar…

Güneş, hava, su ve toprak unsurlarının bir çekirdeğin etrafında toplanıp, zahiri sebepler olarak İlâhi Kudret ile bir ağacı mahsul verdiği gibi; Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

İslâm medreselerinin kanun gücüyle kapatıldığı bir ortamda meydana çıkan ve din ilimleriyle fen ilimlerini mezc ederek iman esaslarını ispat ve izah eden, marifetullah denilen Allah’ı bilmek ilminde terakki ettirerek dünyaya…

Hayat

Dünya

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika…

Ahiret

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek…

Tefekkür

Dünyadaki depremler, tufanlar, karlı kış fırtınaları arkasında, bahardaki güzel varlıklar gibi güzellikler saklıdır. Aynen öyle…

İman ve İbadet

İslâm ümmetinin ilk ve en büyük evliyaları sahabe-i kiramdır. “Benim sahabelerim ümmetimin yıldızları gibidir. Hangisine…

İslam ve Kur'an

İlk emri “OKU” olan bir dine mensup olan bütün İslâm âlemi, o emrin gereği olarak…

İnsan Ve Toplum

İnsanlığın hiç değişmeyen ve her zaman tazeliğini koruyan gündemi, hiç şüphesiz ölüm gerçeğidir. İman ile…

Hatıralar

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’e, eskiden söylediği ve bütün Müslümanları memnun eden bazı söylemlerini hatırlattıktan…

Risale Dersleri Devam Ederken

UZUN YILLAR SONRA ÖNEMLİ BİR ZİYARET

Anadolu Seyahat Notları

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç…

Yurt Dışı Seyahat Notları

Perşembe günü, Fatih Yargı kardeşin evinde bir grup ağabey ve kardeşlerle akşama yakın veda yemeği…