Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Hizmeti

BEDİÜZZAMAN’DA HAKTA SEBAT ÖRNEKLERİ

Asr-ı Saadet sonrası asırlar boyunca zalim müstebit idarecilere karşı hakta sebat örnekleri veren büyük zatlar gibi, âhirzaman fitnelerinin kol gezdiği bir zamanda. en büyük bir müceddit, en büyük bir müçtehit, asrın imamı ve Mehdiyet vazifesiyle muvazzaf olan Bediüzzaman Hazretleri de; cumhuriyet döneminde ilk defa muhakeme edildiği Eskişehir mahkemesinde idam tehdidi altında yargılandığı zaman “Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur’an’iyeye feda olan bu başı zındıkaya eğmem ve teslim-i silah etmem. Bu hizmet-i imaniye ve Kur’an’iyeden vazgeçmem ve geçemem.”diyordu. Allah’ım! Bu ne muazzam bir iman ve ne muazzam bir hakta sebat örneği!

Hayatı harikalarla dolu ve kendisini asmak için muhakeme edip, berat vermek durumunda kalan Divan-ı Harb-i Örfi paşalarına teşekkür etmeyerek, ardındaki kalabalık bir halk kitlesiyle Beyazıt Camisine giderken “Zalimler için yaşasın cehennem!, zalimler için yaşasın cehennem!”diye haykıran Bediüzzaman’ın hayat safhaları hakta sebat örnekleriyle doludur. Tarihçe-i Hayatında anlatılan olaylar bunun tarihi belgeleridir. Nur Talebelerinin o hakta sebat örneklerinden alacağı çok dersler vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-SAmi Cebeci videoları)

Yorum Yap