Geçen gün kestiğimiz bir kavunun ortasında yaratılan çekirdekleri saymaya kalktım, baktım bitecek gibi değil. Belki bine yakın çekirdek vardı. Bu çekirdeklerin her birini, kavunun her tarafından süzüp o kavunun özeti…

“Gafletin mertebeleri muhteliftir.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi, dünyanın bin bir türlü olayları arasında, özellikle şehir hayatının gaflet veren hızlı temposu içinde, insanlar ne büyük nimetlerle donatıldığının farkında bile…

Yumurtalar içinde tavuk yumurtası en bilineni ve en çok tüketilenidir. Çeşitli yemeklerde ve pasta türü yiyeceklerde kullanılan tavuk yumurtası, insan hücrelerinin muhtaç olduğu amino asitlerin adeta deposudur. Ayrıca A, B,…

Allah namına bakıldığı zaman, her neye bakılırsa tefekkür oluyor ve her şey insana birer ibret dersi veriyor. Yaratıcısından bağımsız ve bağlantısız bakıldığında ise, her varlık tabiat ve tesadüfün oyuncağı ve…

Milletçe depremler kuşakları üzerinde yaşayan bir toplumuz. Ege, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu ve Hatay’a kadar her taraf deprem kuşakları ile dolu. Bu itibarla, depremlerle birlikte yaşamaya ve…

Bediüzzaman Hazretleri, 1940 yıllarının başında Ayet-ül Kübra adını verdiği eserinde hava sayfasının vazifelerini sayarken, cep telefonuna da hizmet ettiğini ifade etmiş. “Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve…

Ruhlar âleminden başlayıp, âhiret  âlemlerine doğru uzayıp giden insanların yolu üzerinde kurulu geçici bir misafirhane olan şu dünyada, Allah insanların ihtiyacına binaen bir kısım gizli kalmış nimetlerini, zahirî sebepler perdesi…

Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerine karşı insanın çok büyük nankörlükler içinde olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şu tespiti yapmış: “Bazen, gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin…

Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insana, yeryüzünü beşik yaparak onu sayısız nimetlerle besleyip büyüten Cenab-ı Hak, onun fiilî duasının neticesi olarak da, çok farklı nimetlerini ihsan etmiştir. İnsanoğlunun, özellikle son…

Nutfe suyundan canlıların bütün cihazat ve organlarını yaratmak ve yedikleri o kadar farklı yiyeceklerden, o canlıya mahsus bir cilt ve et kemik yapmak, ancak Allah’a mahsus bir mühürdür. Basit bir…

Mukaddes Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan Cenab-ı Hak, sadece Mirac mucizesinin yaşandığı gece, bütün insanlık adına Peygamber Efendimize (asm) Kendini göstermiştir. Ancak, bütün insanların akıl ve kalp gözlerine Kendini…

İmanın altı şartına inanmak hidayet yolunun tâ kendisidir. Kimse kimseyi inanmaya zorlayamaz. Allah bile kullarını bu noktada serbest bırakmıştır. İmtihan etmenin gereği budur. Allah isteseydi bütün insanları mümin yapabilirdi. Ama…

Makamları sabit olarak yaratılan ve kendilerine has fıtrî kullukları içinde olan melaikeler, imtihandan muaf tutulan ve Allah’a daima itaat halinde bulunan mükerrem varlıklardır. Hayvanlar da yaratılıştan kabiliyetlerine belli bir sınır…

Kendi Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan ve Kur’an-ı Kerim’de haber verdiği isimlerinin tecellileriyle Kendini gösteren Allah’ın, bu isimlerinin görülüp anlaşılmasını yaşadığımız asırda Bediüzzaman Hazretleri keşfetmiş ve kâinatın bir kitap…

Kâinatın Sultanı ve bütün mevcudatın yaratıcısı olan Cenab-ı Haktan başka olan her şey sonradan yaratılmıştır. Allah’ın vücudu ise kendindendir ve ezeli ve ebedidir. Başlangıcı yoktur ve sonsuza kadar varlığı daimidir.…

Yaratılmış bütün varlıklar içinde en şerefli, en kapsamlı ve kabiliyet cihetiyle en donanımlısı olan insan, âlemdeki bütün mevcudatın kendisine hizmet ettirildiği çok yüksek bir makamdadır. Böylesine değerli ve şerefli bir…

Ekolojik dengesizlik bakımından insanoğlu nasıl ozon tabakasını deliyor, öyle de denizleri, nehirleri ve bütün çevreyi de kirletmeye var güçleriyle devam ediyor. Dünyayı karıştıran ve dengeyi bozanların sadece insanlar olduğunu, onun…

Sonsuz ilim, irade ve kudretiyle şu kâinatı muhteşem bir âlem olarak yaratan Yüce Yaratıcı, mavi gezegen diye ifade edilen dünyamızı da canlılar için güzel bir misafirhane şeklinde tanzim etmiştir. Cenab-ı…

Karbonhidratlı özelliğe sahip olan yediğimiz gıdalar vücudumuzu beslerken, aynı zamanda vücudun yakıtını teşkil eden ısı ve enerjinin de kaynaklığını yaparlar. Zira, solonum sistemimizin en önemli organı olan akciğerlerimize ağız ve…

Kimya ilminde sayıları yüz dört veya yüz dokuz olarak ifade edilen elementler vardır. Bu elementler, canlı cansız  bütün varlıkların yapı taşlarını oluşturur. Bahsi geçen elementler içinde  metal olmayan elementlerden biri…

Atomun yapısıyla güneş sisteminin yapısı arasında benzerlik vardır. Atomun çekirdeği, genel olarak pozitif yüklü proton ve nötronlar ve onun etrafında dönen negatif elektrik yüküne sahip elektronlardan meydana gelmiştir. Zıt elektrik…