Nutfe suyundan canlıların bütün cihazat ve organlarını yaratmak ve yedikleri o kadar farklı yiyeceklerden, o canlıya mahsus bir cilt ve et kemik yapmak, ancak Allah’a mahsus bir mühürdür. Basit bir…

Mukaddes Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan Cenab-ı Hak, sadece Mirac mucizesinin yaşandığı gece, bütün insanlık adına Peygamber Efendimize (asm) Kendini göstermiştir. Ancak, bütün insanların akıl ve kalp gözlerine Kendini…

İmanın altı şartına inanmak hidayet yolunun tâ kendisidir. Kimse kimseyi inanmaya zorlayamaz. Allah bile kullarını bu noktada serbest bırakmıştır. İmtihan etmenin gereği budur. Allah isteseydi bütün insanları mümin yapabilirdi. Ama…

Makamları sabit olarak yaratılan ve kendilerine has fıtrî kullukları içinde olan melaikeler, imtihandan muaf tutulan ve Allah’a daima itaat halinde bulunan mükerrem varlıklardır. Hayvanlar da yaratılıştan kabiliyetlerine belli bir sınır…

Kendi Zâtı baş gözümüzle görülmesi mümkün olmayan ve Kur’an-ı Kerim’de haber verdiği isimlerinin tecellileriyle Kendini gösteren Allah’ın, bu isimlerinin görülüp anlaşılmasını yaşadığımız asırda Bediüzzaman Hazretleri keşfetmiş ve kâinatın bir kitap…

Kâinatın Sultanı ve bütün mevcudatın yaratıcısı olan Cenab-ı Haktan başka olan her şey sonradan yaratılmıştır. Allah’ın vücudu ise kendindendir ve ezeli ve ebedidir. Başlangıcı yoktur ve sonsuza kadar varlığı daimidir.…

Yaratılmış bütün varlıklar içinde en şerefli, en kapsamlı ve kabiliyet cihetiyle en donanımlısı olan insan, âlemdeki bütün mevcudatın kendisine hizmet ettirildiği çok yüksek bir makamdadır. Böylesine değerli ve şerefli bir…

Ekolojik dengesizlik bakımından insanoğlu nasıl ozon tabakasını deliyor, öyle de denizleri, nehirleri ve bütün çevreyi de kirletmeye var güçleriyle devam ediyor. Dünyayı karıştıran ve dengeyi bozanların sadece insanlar olduğunu, onun…

Sonsuz ilim, irade ve kudretiyle şu kâinatı muhteşem bir âlem olarak yaratan Yüce Yaratıcı, mavi gezegen diye ifade edilen dünyamızı da canlılar için güzel bir misafirhane şeklinde tanzim etmiştir. Cenab-ı…

Karbonhidratlı özelliğe sahip olan yediğimiz gıdalar vücudumuzu beslerken, aynı zamanda vücudun yakıtını teşkil eden ısı ve enerjinin de kaynaklığını yaparlar. Zira, solonum sistemimizin en önemli organı olan akciğerlerimize ağız ve…

Kimya ilminde sayıları yüz dört veya yüz dokuz olarak ifade edilen elementler vardır. Bu elementler, canlı cansız  bütün varlıkların yapı taşlarını oluşturur. Bahsi geçen elementler içinde  metal olmayan elementlerden biri…

Atomun yapısıyla güneş sisteminin yapısı arasında benzerlik vardır. Atomun çekirdeği, genel olarak pozitif yüklü proton ve nötronlar ve onun etrafında dönen negatif elektrik yüküne sahip elektronlardan meydana gelmiştir. Zıt elektrik…

Gökler âlemini yaldızlayıp süsleyen yıldızlardan, dünyamızı şenlendiren ve ziynetlendiren canlı ve cansız bütün varlıklara kadar her şeyin yapı taşı atomlardır. Her maddede farklı özellikler gösteren atomlar, küçücük bir âlem olarak…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan salgın hastalıkların sebebi, çeşitli isimler verilen  zararlı bakteriler ve virüslerdir. Bu günün dünyasını kasıp kavuran Korona virüs gibi, sırada kim bilir hangi virüsler vardır. AİDS…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudrete malik olan şu Kâinatın Sahibi, gözle görülebilen varlıklar âlemini yarattığı gibi, çıplak gözle görülme imkânı olmayan canlılar dünyasını da yaratmıştır. Her yarattığında ise, bizim…

Plazma denilen trombositler, yaralanmalarda vücudun kan kaybını önlemek ve azaltmak için pıhtılaşmayı temin eder. Aynı o bir milimetre küp kanda, iki yüz bin ile dört yüz bin arasında trombosit bulunur.…

Yaratılmış olan hangi varlığa baksak, muhteşem bir sanat eseri olduğunu görüyoruz. Atomlardan güneş sistemine, hücrelerden galaksilere kadar görünen bütün varlıklar, mükemmel bir ölçü ve intizamıyla kendi San’atkârına ve Onun birliğine…

Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan basıncı düzensizlikleri hem kalbi, hem damarları ve böbrekleri, hem de vücudun bütün noktalarını olumsuz yönde…

Ömür boyu vücudun fiziksel hayatının devamını sağlayan ve günde ortalama yüz bin defa bedene kan pompalayan kalp, çeşitli faktörlerin de araya girmesiyle bir çok kimsede hastalığa yakalanır. kalp hastalıkları zamanında…

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten…

Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…