Yaratılış bakımından her cihetle mucize özellikler taşıyan karasineklerin iç iskeleti yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuğu vardır. Zar gibi olan iki kanadının bir kısmı bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde…

Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecelli ve güzelliklerini mahlûkat aynasında hem bizzat görmek, hem de şuurlu varlıklar olan melek, cin ve insanlara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, özellikle yeryüzünü bir sanat galerisi gibi…

Allah’ın yarattığı bütün varlıklar gibi, sivrisineğin yaratılışı dahi başlı başına bir mucizedir. Sivrisineğin baş kısmında bulunan hortumu içinde ikisi kesici, ikisi delici ve diğer ikisi kan emici olan altı adet…

“Şüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise, ‘Allah bu misalle ne demek istedi’ derler. Allah…

Cenab-ı Hakkın insanlara yediği nimetler bakımından ikram ve ihsanları çok dikkat çeken mucize özellikler taşımaktadır. Evet, incecik bir sapta bir kaç tane kavun ve karpuzu bağlayıp insanlara sunmak ve her…

“İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. Size ve hayvanlarınıza…

Mucize özelliğe sahip olan incirin yanı sıra zeytine gelince, o da başlı başına  bir kudret mucizesidir. Zeytin ağaçları iki bin yıla kadar sürebilen ömürleri ile, Yunan mitolojisinde kendilerine hayat ağacı…

“Yemin olsun incire ve zeytine.”  (Tin Suresi: 1) Kâinatı muntazam bir kitap ve yeryüzünü de o kitaptan bir sahife ve o sahifede dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerini…

Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve varlıklar Allah’a ait olduğu gibi, örümcek ordusu dahi Allah’ındır. Allah onunla kâfirler topluluğunu mağlup eder. Nitekim, Kureyş müşrikleri, Medine’ye hicret eden Hazret-i Peygamber…

“Allah’tan başka dost edinenlerin hali, kendine ağ ören örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır, eğer bilmiş olsalardı.” (Ankebut Suresi: 41) Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir çok surelerin adı, Allah’ın…

Bahar mevsimi geldiğinde sıklıkla kırlara ve dağlara çıkan ve kâinat kitabını temaşa eden Bediüzzaman Hazretleri de karıncalardan bahseder ve onları örnek gösterir. Eskişehir mahkemesi savcılığı tarafından cumhuriyet aleyhtarı fikirler yayıyorsun…

Sonsuz rahmetiyle bizleri bilen ve bildiğini bildiren, yarattığı bütün varlıkların dili ve şahitliğiyle Zâtını bildirmek ve tanıttırmak isteyen şu Kâinatın Sahibi, Kur’an ayetleriyle yarattığı mahlûkata dikkatlerimizi çekmektedir. Yüz on dört…

Her biri birer sanat harikası olan çekirdekler içinde bir elma çekirdeği elma ağacına hamile olduğu gibi, o ağaç dahi meyve içindeki çekirdekle diğer bir ağaca hamiledir. Bahsi geçen çekirdeğin içine…

Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları gibi dört temel maksat için indirilen Kur’an-ı Kerim’in, en çok üzerinde durduğu ana mesele tevhid hakikatidir. Çünkü, diğer bütün iman hakikatleri ona bağlıdır.…

İbret ve tefekkür nazarıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanı büyüleyen ve hayran bırakan bu mavi gezegen olan dünyamız, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Batıdan…

Uçsuz bucaksız şu kâinatı dolduran yaklaşık yüz yirmi beş milyar galaksiden sadece birisi olan ve dört yüz milyar yıldızı bulunan Samanyolu Galaksisi içinde, güneşe bağlı bir gezegen olan ve kâinata…

Cenab-ı Hakkın sayısız nimetleri itibariyle her insan şöyle düşünmeli: “Bir zamanlar ben yoktum. Vücudumu teşkil eden zerreler âlemde yayılmış ve cansız bir halde iken, muayyen kanunlar çerçevesinde bir nutfe suyuna…

“Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o Bize apaçık bir düşman kesiliverdi.” (Yasin Suresi: 77) Varlıklar içinde müstesna bir yeri olan ve eşref-i mahlukat…

Su, akıcı özelliğe sahip bir sıvıdır. Nereye meyil bulursa oraya akar. Belli bir basınç olmadan su yukarılara çıkmaz. Onun için pompalarla şehir şebeke suları en yüksek apartmanlara kadar çıkarılır. Yer…

Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.” (Rum Suresi: 50) İbretler dünyası olan yaşadığımız şu…

Yeryüzünde Allah’ın yarattığı ve her birisi mükemmel bir sanat eseri olan bütün hayvanlardan bir kısmı, özellikle yılan, akrep, kurt, aslan, kaplan ve sırtlana kadar vahşi ve yırtıcı hayvanlar insana zararlı…