Astronomi veya coğrafya kitabı olmayan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, yarattığı mahlukattan bahseder. Fakat, onlardan bahsetmesi onların zatları hesabına değil, ne cihetle Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor bunu ispatlamak içindir.…

(Dünden devam) Üzümün yaratılışı da bir mucizedir. Hele asma üzümü bir başka harikadır. Yaklaşık on beş bin çeşidi olduğu söylenen ve bin iki yüz çeşidi Anadolu’da yetişen üzümden “Sarhoş edici…

Kâinatın Sultanı ve bütün âlemlerin Rabbi olan Cenab- ı Hak, vahidiyet haysiyetiyle kâinatı bir saray gibi idare ederken, insanların akılları kesret âleminde boğulmasın diye, ehadiyet cilvesiyle gözümüzün önünde olup göremediğimiz…

(Dünden devam) Yeryüzündeki bütün süt veren hayvanların sütlerini bir nehire boşaltsanız, akıp duran sütten bir nehire şahit olursunuz. Dünyada zâhiri sebepler perdesi altında iş gören İlâhi Kudret, bütün sebepler perdesinin…

“Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.” (Nahl Suresi ayet: 66) Kur’an-ı…

(Dünden devam) İnsanlar hakiki bir bal yapmak değil, terkibinin ne olduğunu dahi bilememektedir. O şifalı balın, arının küçücük karnında yaratılması dahi ayrı bir mucizedir. Asr- ı Saadette bir zat Sevgili…

Tevhid denilen Allah’ın varlık ve birlik hakikati, Kur’an-ı Kerim’in en başta gelen birinci esasıdır. Bütün meselelerini onun üzerine inşa etmektedir. İmanın bütün rükünleri ve İslâm’ın bütün hükümleri ona bağlıdır. Tevhid…

Dünyadaki depremler, tufanlar, karlı kış fırtınaları arkasında, bahardaki güzel varlıklar gibi güzellikler saklıdır. Aynen öyle de, insanın başına gelen bir kısım hoşa gitmeyen olaylar, ilk zamanlar dünyamızı karartırken, aradan zaman…

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanlar için imtihana bir meydan yaptı.…

Şefkat ve merhamet meselesine muhtelif eserlerinde engin açıklamalar getiren Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat kitabında şu tespitleri yapar: “Evet, şefkat bütün envâıyla lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise, çok envâına tenezzül…

Diğer canlılardan farklı olarak yüksek bir fıtratta yaratılan insanın mahiyetine, Cenab-ı Hak sayılamayacak kadar çok duygular ve manevi cihazlar koymuştur. Maddi bedeni itibariyle ve istidatlarına bir sınır ve kayıt konmaması…

Risale-i Nur tefsirlerinde dünyanın fâni ve geçici hadiselerinin, insanın merak duygusunu tahrik eden unsurlarına bedel, âlemdeki varlıklarda o merakı uyandıran ve tatmin eden daha başka cihetler bulunduğu haber verilmekte ve…

Âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir metot geliştirmiştir. Yalnız akla veya yalnız…

Cenab-ı Hakkın sayısız nimetlerine mazhar olduğumuz açık bir gerçektir. Ancak çoğu zaman o nimetlerin farkında bile olmuyoruz.Bir nimetin genel olması, o nimetin basit ve ucuz olmasını gerektirmez. Meselâ, göz nimetinin…

Göz, bütün organlarımız gibi Yüce Kudretin yarattığı bir mucizedir. Gözün ön kısmında kornea denilen bir saydam tabaka, onun arkasında iris denilen ve ortasındaki deliği ışık şiddetine göre açılıp kapanabilen bir…

Cenab-ı Hakkın vücudumuzda yarattığı ve her biri bir mucize olan organlarımızı, toplum olarak genelde tanımıyoruz. Onlardan biri olan hipofiz bezini ben de tanımıyor ve ne vazife gördüğünü bilmiyordum.20 Ağustos 2021…

Allah’ın yarattığı varlıklarda çok cihette mucize durumlar vardır.  Yarasalar da bunlardan biridir. Ağızları açık olarak  uçan yarasaların en ilginç yanı , saniyede iki yüz çığlık çıkararak yankı sistemiyle yer tespiti…

Tefekkür ibadeti çerçevesinde etrafımızdaki varlıkları Yaratıcıları hesabına incelerken, ilginç yaratıklar içinde yarasalar da dikkatimizi çeker. Çünkü, havada uçabilen tek memeli canlılar onlardır. Dünya genelinde on sekiz aileye mensup iki yüz…

Bediüzzaman Hazretleri, muhteşem Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde devekuşundan örnekler verir. “Devekuşuna demişler ‘Kanatların var, uç.’ O da kanatlarını kısıp ‘Ben deveyim.’ demiş, uçmamış. Fakat avcının tuzağına…

Mânâ-yı harfiyle yani Allah hesabına neye bakılırsa ibadet, mânâ-yı ismiyle yani Allah hesabına olmayan bütün bakışlar ve fenler dalâlettir. Bu itibarla, kâinata ve mahlukata San’atkârı adına bakılmalıdır. Bu tarz bir…

Cenab-ı Hakkın yarattığı bütün varlıklar mucize özelliği gösterdiği gibi, kuşlar Alemi de kendine has mucizelere mazhardır. Kuşların solunum sistemleri, karada yaşayan canlılardan farklıdır. Kuşlar uçarken çok fazla enerji sarf ettiklerinden…

“Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşlarıda mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür.” (Mülk Suresi: 19) “Görmedin mi ki, gökte ve yerde olanlar, havada kanatlarını…

Yaratılış bakımından her cihetle mucize özellikler taşıyan karasineklerin iç iskeleti yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuğu vardır. Zar gibi olan iki kanadının bir kısmı bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde…

Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecelli ve güzelliklerini mahlûkat aynasında hem bizzat görmek, hem de şuurlu varlıklar olan melek, cin ve insanlara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, özellikle yeryüzünü bir sanat galerisi gibi…

Allah’ın yarattığı bütün varlıklar gibi, sivrisineğin yaratılışı dahi başlı başına bir mucizedir. Sivrisineğin baş kısmında bulunan hortumu içinde ikisi kesici, ikisi delici ve diğer ikisi kan emici olan altı adet…

“Şüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise, ‘Allah bu misalle ne demek istedi’ derler. Allah…

Cenab-ı Hakkın insanlara yediği nimetler bakımından ikram ve ihsanları çok dikkat çeken mucize özellikler taşımaktadır. Evet, incecik bir sapta bir kaç tane kavun ve karpuzu bağlayıp insanlara sunmak ve her…

“İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. Size ve hayvanlarınıza…

Mucize özelliğe sahip olan incirin yanı sıra zeytine gelince, o da başlı başına  bir kudret mucizesidir. Zeytin ağaçları iki bin yıla kadar sürebilen ömürleri ile, Yunan mitolojisinde kendilerine hayat ağacı…

“Yemin olsun incire ve zeytine.”  (Tin Suresi: 1) Kâinatı muntazam bir kitap ve yeryüzünü de o kitaptan bir sahife ve o sahifede dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerini…