Cenab-ı Hakkın sayısız nimetlerine mazhar olduğumuz açık bir gerçektir. Ancak çoğu zaman o nimetlerin farkında bile olmuyoruz.Bir nimetin genel olması, o nimetin basit ve ucuz olmasını gerektirmez. Meselâ, göz nimetinin…

Göz, bütün organlarımız gibi Yüce Kudretin yarattığı bir mucizedir. Gözün ön kısmında kornea denilen bir saydam tabaka, onun arkasında iris denilen ve ortasındaki deliği ışık şiddetine göre açılıp kapanabilen bir…

Cenab-ı Hakkın vücudumuzda yarattığı ve her biri bir mucize olan organlarımızı, toplum olarak genelde tanımıyoruz. Onlardan biri olan hipofiz bezini ben de tanımıyor ve ne vazife gördüğünü bilmiyordum.20 Ağustos 2021…

Allah’ın yarattığı varlıklarda çok cihette mucize durumlar vardır.  Yarasalar da bunlardan biridir. Ağızları açık olarak  uçan yarasaların en ilginç yanı , saniyede iki yüz çığlık çıkararak yankı sistemiyle yer tespiti…

Tefekkür ibadeti çerçevesinde etrafımızdaki varlıkları Yaratıcıları hesabına incelerken, ilginç yaratıklar içinde yarasalar da dikkatimizi çeker. Çünkü, havada uçabilen tek memeli canlılar onlardır. Dünya genelinde on sekiz aileye mensup iki yüz…

Bediüzzaman Hazretleri, muhteşem Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde devekuşundan örnekler verir. “Devekuşuna demişler ‘Kanatların var, uç.’ O da kanatlarını kısıp ‘Ben deveyim.’ demiş, uçmamış. Fakat avcının tuzağına…

Mânâ-yı harfiyle yani Allah hesabına neye bakılırsa ibadet, mânâ-yı ismiyle yani Allah hesabına olmayan bütün bakışlar ve fenler dalâlettir. Bu itibarla, kâinata ve mahlukata San’atkârı adına bakılmalıdır. Bu tarz bir…

Cenab-ı Hakkın yarattığı bütün varlıklar mucize özelliği gösterdiği gibi, kuşlar Alemi de kendine has mucizelere mazhardır. Kuşların solunum sistemleri, karada yaşayan canlılardan farklıdır. Kuşlar uçarken çok fazla enerji sarf ettiklerinden…

“Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşlarıda mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür.” (Mülk Suresi: 19) “Görmedin mi ki, gökte ve yerde olanlar, havada kanatlarını…

Yaratılış bakımından her cihetle mucize özellikler taşıyan karasineklerin iç iskeleti yoktur. Buna bedel güçlü bir kabuğu vardır. Zar gibi olan iki kanadının bir kısmı bu gövdeye gömülüdür. Kuvvetli kaslar sayesinde…

Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecelli ve güzelliklerini mahlûkat aynasında hem bizzat görmek, hem de şuurlu varlıklar olan melek, cin ve insanlara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, özellikle yeryüzünü bir sanat galerisi gibi…

Allah’ın yarattığı bütün varlıklar gibi, sivrisineğin yaratılışı dahi başlı başına bir mucizedir. Sivrisineğin baş kısmında bulunan hortumu içinde ikisi kesici, ikisi delici ve diğer ikisi kan emici olan altı adet…

“Şüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise, ‘Allah bu misalle ne demek istedi’ derler. Allah…

Cenab-ı Hakkın insanlara yediği nimetler bakımından ikram ve ihsanları çok dikkat çeken mucize özellikler taşımaktadır. Evet, incecik bir sapta bir kaç tane kavun ve karpuzu bağlayıp insanlara sunmak ve her…

“İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. Size ve hayvanlarınıza…

Mucize özelliğe sahip olan incirin yanı sıra zeytine gelince, o da başlı başına  bir kudret mucizesidir. Zeytin ağaçları iki bin yıla kadar sürebilen ömürleri ile, Yunan mitolojisinde kendilerine hayat ağacı…

“Yemin olsun incire ve zeytine.”  (Tin Suresi: 1) Kâinatı muntazam bir kitap ve yeryüzünü de o kitaptan bir sahife ve o sahifede dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerini…

Göklerde ve yerde bulunan bütün ordular ve varlıklar Allah’a ait olduğu gibi, örümcek ordusu dahi Allah’ındır. Allah onunla kâfirler topluluğunu mağlup eder. Nitekim, Kureyş müşrikleri, Medine’ye hicret eden Hazret-i Peygamber…

“Allah’tan başka dost edinenlerin hali, kendine ağ ören örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır, eğer bilmiş olsalardı.” (Ankebut Suresi: 41) Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir çok surelerin adı, Allah’ın…

Bahar mevsimi geldiğinde sıklıkla kırlara ve dağlara çıkan ve kâinat kitabını temaşa eden Bediüzzaman Hazretleri de karıncalardan bahseder ve onları örnek gösterir. Eskişehir mahkemesi savcılığı tarafından cumhuriyet aleyhtarı fikirler yayıyorsun…

Sonsuz rahmetiyle bizleri bilen ve bildiğini bildiren, yarattığı bütün varlıkların dili ve şahitliğiyle Zâtını bildirmek ve tanıttırmak isteyen şu Kâinatın Sahibi, Kur’an ayetleriyle yarattığı mahlûkata dikkatlerimizi çekmektedir. Yüz on dört…