Risale-i Nur Hizmeti

ZOR ZAMANLARIN HİZMETLERİ

Bütün insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetine vesile olmak için vahyedilen Kur’an-ı Kerim’in, en mükemmel ve çağın anlayışına uygun olarak telif edilen Risale-i Nur tefsirleri, bu asrı ve gelen istikbali tenvir edebilecek kudrete sahip, Kur’an’ın bu zamanda bir mucize-i manevisidir.

Çok çetin ve zor şartların mahsulü olan bu güzide eserler uğrunda her türlü fedakârlıklar yapılmış, akıl ve hayale gelmedik eza ve cefalara, elem ve işkencelere katlanılmıştır. Dindarlar üzerinde devlet terörünün estirildiği dehşetli bir devirde meydana gelen Nur Risaleleri, elden ele ve nesilden nesile bir bayrak gibi intikal ederek gelmiş ve kıyamete kadar da hiç bir kesintiye uğramadan irşat ve tenvir vazifesini devam ettirecektir, inşaallah.

Bir milletin hayatında insanlık tarihinin bir benzerini kaydetmediği dehşetli tahvil ve tebdillerin devlet eliyle icra edildiği ve devrimler adına dine amansız bir düşmanlık tablosunun sergilendiği bir zamanda, korkusuzca Nur Risalelerine sahip çıkan ve bu kudsi hizmete bütün güçleriyle omuz verip kahramanlık destanları yazan geçmiş dönemlerinin iman fedailerini minnet ve şükranla anıyor ve onlar gibi daha nice kahraman fedailerin yetişmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. Yaşadıkları zamanın her türlü imkânlarını kudsî hizmetlerine vesile yapan Nur Talebeleri, mahkeme ve hapishaneleri bile hizmetlerinin inkişafına bir basamak yapmaya muvaffak olmuşlardır.

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini Nurlara celbetmekle olur. İşte hapsimizle nazar-ı dikkat Nurlara celb olur ve en ziyade muhtaç olanlar onu bulur, böylece Nur’un dershanesi genişlenir.” (Lem’alar 16.Rica) diyen Bediüzzaman’ın işaret ettiği hakikatler yaygın bir şekilde gerçekleşmiştir.

Şimdi ise gazete, dergiler, kitaplar, seminerler, konferanslar, radyo ve televizyon programları ile geniş dairelere, Risale-i Nur’un en önemli konuları ders veriliyor ve böylece dostlar dairesi genişliyor. Evet, her türlü yayın ve sosyal faaliyetler, kudsi Nur hizmetlerinin birer vasıtasıdır ve her birinin kendi makamında bir riyaseti ve üstünlüğü vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci.videoları)

Yorum Yap