Risale-i Nur Hizmeti

ELDE OLMAYAN KEDER VE ÜZÜNTÜLER- 1

Reklam

Hadis-i Şeriflerde bildirildiğine göre, Mukallibel Kulûp (Kalpleri Değiştiren) olan Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli ettiği haber verilir. Bu yüzden insanın bir hali diğer halini tutmaz. Bazen sevinçli, bazen kederli, bazen ümit ve şevk dolu, bazen me’yus ve şevksiz durumları olması, insan olmamızın bir özelliğidir.

Monoton ve yeknesak bir hayat, insanın manevi terakkisine mani olduğu için, insanı manen tasaffi ve terakki ettirmek ve değişik vesilelerle imtihandan geçirmeyi hikmeti gerektirdiği için Allah, insanı halden hale geçirir. Aç eder tok eder, hasta eder sağlıklı eder, ümit, korku, sevinç, keder, elem, lezzet gibi hallere maruz bırakır. Böylece, hem Esma-i İlâhiyenin nihayetsiz tecellilerine mazhariyet, hem de manevi derecelerde terakkiler gerçekleşmiş olur.

Bahsi geçen hakikatleri beliğ bir üslupla anlatan Bediüzzaman “Teellümat-ı ruhaniye  (ruhun çektiği elemler) ise, sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünkü, emn ve ye’sin vartasına (tehlikesine) düşmemek hikmetiyle havf ve reca (korku ve ümit) muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz bast (daralma genişleme) hâletleri, Celâl ve Cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi, ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.” (Kastamonu Lâhikası s. 7)

Evet, Cenab-ı Hakkın hem Celâlî, hem Cemalî olan iki kısım isimleri, kâinatın en geniş dairelerinde tecelli edip eserlerini gösterdikleri gibi, kâinatın küçük bir fihristi ve özeti olan  insan kalbine de tecelli eder ve muhtelif eserlerini gösterirler. İntibah ve uyanıklık ehli olan Allah’ın salih kulları, bahsi geçen tecellilerin muhtelif eserlerini memnuniyetle karşılar ve manevi terakki ve yükselişlerine vesile sayarlar.

İnsanı üzen ve elemlere gark eden, hatta hizmet etme şevk ve gayretini söndürüp, kolunu kanadını kıran bazı hallerden birisi de; aynı dâvâya  gönül vermiş, aynı çeşmeden feyiz alan dâvâ adamlarının, çeşitli sebeplerle farklı cephelerde kalmasıdır. Hakikaten yıllarca omuz omuza beraber çalıştığın, beraber gülüp beraber ağladığın dâvâ arkadaşlarınla farklı yerlerde kalmak ne kadar acı ve ne kadar elem verici bir haldir! (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap