Hz.Muhammed(ASM)

EN KISA VE GÜVENLİ YOL- 1

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlı varlıklara mesken olarak halk edilen dünyanın ayrı bir yeri ve değeri vardır.

İnsan bedenine kıyasla kalp ne ise, büyük bir insan hükmünde olan kâinata nispetle dünya da öyledir.  Bu hakikate binaendir ki, bir çok ayet-i kerimelerde semavattan bahsedilirken, dünya müstakil olarak zikredilmektedir. Âdeta gökler âlemi terazinin bir kefesine, dünya diğer kefeye konularak ona denk gösterilmektedir.

Allah’ın Esma-i Hüsnasının sınırsız tecellilerine bir merkez ve mahal, dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat taifelerine mesken ve beşik, âhiret âlemlerine bir tarla ve cennetin bir fidanlığı hükmünde olan dünya, bu özelliklerden mahrum olan sema âlemindeki diğer yıldızlara fark attığı gibi, kâinat ülkesinin saltanat merkezi ve başşehri hüviyetine sahip olma özelliğini taşıyor. Çünkü, kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan ve “Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.” hadis-i kudsisine mazhar, kalplerin sevgilisi ve ruhların sultanı olan Hazret-i Muhammed (asm) bu dünyada bulunmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (asm) yaratılmayacak olsaydı âlem de yaratılmaz, yaratılmış olsa bile, kâinatın yaratılış maksatları anlaşılmazdı. Bütün insanlara hatip ve bütün ehl-i imana imam olan Hazret-i Muhammed (asm) tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim ile âlemin sırlarını açıklıyor ve Allah’ın yaratılışta takip ettiği Rabbani maksatları izah ve ilan ediyor.

Bir kervan gibi kafileler halinde dünya misafirhanesine gelen ve geçici bir hayattan sonra, ölümle âhiret âlemlerine doğru yolculuğuna devam eden insan nev’ine mânen kumandanlık ve imamlık yapan o kudsi zat (asm), insanın ehemmiyetini ve ne maksatla dünya memleketine gönderildiğini de izah ediyor. Tebliğ ettiği İslâm diniyle, bütün teferruatı ve incelikleriyle şerh ve tefsir etmekle kalmıyor, bizzat yaşantısıyla da örnek ve rehber oluyor. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap