Hz.Muhammed(ASM)

EN KISA VE GÜVENLİ YOL- 2

Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki: Allah’ın sizi sevmesini istiyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” ayetiyle ona tâbi olmaya dâvet edildiğimiz Hazret-i Muhammed (asm), elbette en mükemmel bir imam ve en güzel bir örnektir.

Allah’ı tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek için yaratılıp, dünya denilen imtihan meydanına gönderilen biz insanların en büyük hedefi, Allah’ın rızasını kazanmak ve Onun muhabbetini üstümüze celp etmektir. Bizi bu hedefe götürecek olan en kısa ve güvenli yol ise, tarikat-ı Muhammediye denilen Sünnet-i Seniye caddesidir. Başka yollar ondan nur almadıkça karanlıklı, zahmetli, uzun ve yorucudur.

İşte, Onun dâvâsına vâris olma özelliği ve asrın müceddidi kimliğiyle Bediüzzaman Hazretleri, iman ve Kur’an hizmeti içinde insanları yeni bir yola dâvet etmiyor, bilakis on dört asır evvel Kâinatın Efendisinin (asm) açtığı Kur’an ve Sünnet caddesine dâvet yapıyor. Çünkü, mücedditlerin en mühim özelliklerinden biri de, bulundukları asrın insanlığının imanını kurtarma ve kuvvetlendirmenin yanı sıra, Sünnet-i Seniyeyi de ihya etmektir. Zira, ondan daha kısa ve emin başka bir yol yoktur. Öyle ise, bütün insanların ve bilhassa Müslümanların Ona koşması ve Onu dinlemesi gerekmektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap