Tarih boyunca devletlerin, milletlerin, partilerin, hatta tarikat ve cemaatlerin üstlendiği misyonları vardır. Üstlenilen misyon, o şahs-ı manevilerin kimliğidir. Kıymet ve ehemmiyetleri, o kimliğe sahip çıkmaları ile orantılıdır. Kimliğinden sıyrılan ve…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Ancak, yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ululemirleriniz düşünsün.” diyerek, isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren Bediüzzaman, bu…

Cenab-ı Hak, insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Hiç bir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç ve karakter bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından…

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed…

Takdir ve tebrik edilmek her insanın hoşlandığı ve lezzet aldığı bir haldir. Güzel bir iş ve başarısından dolayı, küçük bir hediye, dua veya alkış, o insanın ruh dünyasını bahara ve…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

İnsan fıtratında kendi kusur ve hatalarını tekmil etmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını tespit edip teşhir etmek meyli vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı Hak…

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan, cesaret ve kahramanlığıyla nam salip, savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden Türk ordusu, dünya çapında…

Hiç tartışmasız mutlak mânâda hâkimiyet Allah’ındır. Kâinata ve bütün mevcudata hükmeden ve idare eden Odur. İrâde sıfatından gelen yaratılış kanunlarıyla kâinata hükmettiği gibi, kelam sıfatından gelen Kur’an hükümleriyle de insanın…

Son iki yüz yıl içerisinde vücuda gelen devlet yönetim biçimleri, özellikle cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının insanlık âleminde gelişmesi sonucu, yönetimde halkın hâkimiyetini esas alan sistemlere karşı, İslâm dünyasında ciddi tartışmalar…

Hazret-i Cebrail (as), Mikail, İsrafil ve Azrail gibi Allah’a en yakın dört melek dışında yeryüzü melekleri, semavat melekleri, Arş melekleri, mukarrebun melekleri, ilham melekleri, yardım melekleri, müdebbirat melekleri gibi binler…

Kaderî bakış açısından yabancı ülkelerde doğan insanların durumlarının ne olacağı merak edilen bir konudur. İnsanların hangi anne ve babadan doğacağı ve hangi coğrafyada dünyaya geleceği, her şahsın iradesinin dışında meydana…