Âyet-i kerimeler ve Hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, millet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve korumak, ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhiret…