Hiç tartışmasız mutlak mânâda hâkimiyet Allah’ındır. Kâinata ve bütün mevcudata hükmeden ve idare eden Odur. İrâde sıfatından gelen yaratılış kanunlarıyla kâinata hükmettiği gibi, kelam sıfatından gelen Kur’an hükümleriyle de insanın…

Son iki yüz yıl içerisinde vücuda gelen devlet yönetim biçimleri, özellikle cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının insanlık âleminde gelişmesi sonucu, yönetimde halkın hâkimiyetini esas alan sistemlere karşı, İslâm dünyasında ciddi tartışmalar…

Hazret-i Cebrail (as), Mikail, İsrafil ve Azrail gibi Allah’a en yakın dört melek dışında yeryüzü melekleri, semavat melekleri, Arş melekleri, mukarrebun melekleri, ilham melekleri, yardım melekleri, müdebbirat melekleri gibi binler…

Kaderî bakış açısından yabancı ülkelerde doğan insanların durumlarının ne olacağı merak edilen bir konudur. İnsanların hangi anne ve babadan doğacağı ve hangi coğrafyada dünyaya geleceği, her şahsın iradesinin dışında meydana…

İnsanlık âleminde ızdırarî ve ihtiyarî olmak üzere iki kader vardır. Izdırarî kaderde insan iradesinin hiç bir fonksiyonu yoktur. Anne ve babasının kim olacağı, hangi ırktan olup hangi coğrafyada dünyaya geleceği,…

Hazret-i Âdem ‘den (as) başlayarak son peygamber Hazret-i Muhammed’e kadar gönderilen bütün semavî dinlerin aslı ve özü İslâm’dır. Çünkü, hepsinin insanlığa getirdiği mesaj aynıdır. Allah’ın varlık ve birliğine iman ve…

Kur’an ve Sünnet ışığında istikametli bir hayat sürmeyi gaye edinen müttaki müminler, haram ve helâl hassasiyetini en üst seviyede takip eder ve ne kendisinin ve ne de çoluk çocuğunun boğazından…

Bu dünya hayatında nice insanlar vardır, yapmadıkları işlerden dolayı  kaderin garip bir cilvesidir ki zulme uğrarlar. Gerçi, zalim olmaktansa mazlum olmak hem dünya hem de âhiret hayatı bakımından daha iyidir.…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene evvel yazılmış bir yazı.= Avusturya’ya gelişimizin altıncı günü ve günlerden Salı. Schörding şehrine dâvetliyiz. Hasan Akça, eniştesi Süleyman ve babası Recep ağabeyle birlikte akşam namazını kıldıktan…

İslâm Birliğinin tesisinde, büyük bir önem arz eden Risale-i Nur’ları nazara veren Bediüzzaman “Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’i kanaatimle beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan,…