Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

Bediüzzaman Hazretlerinin vârislerim dediği başta Tahiri Mutlu, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Ceylan Çalışkan ve Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyler olmak üzere, onun dâvâsına en tehlikeli zamanlarda her şeylerini hatta canlarını…

Hazreti Peygamberi (asm) rüyasında görmeyi çok arzu eden bir mürit, ısrarla şeyhinden yardımcı olmasını ve bir yol göstermesini ister. Bu ısrarlara dayanamayan şeyh efendi müridine, akşam yemeğini bol tuzlu ve…

İslâm büyüklerinin telif ettiği milyonlarca eserlerin üzerinden çok uzun zamanlar geçti. Zamanımızda gelişen teknolojik imkânlar, basın ve yayın organları, insanları daha çok okumaya ve araştırmaya sevk etmesi gerekirken; maalesef süfli…

İnsanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en kâmili, en eşrefi, en yücesi olan son peygamber Hazret-i Muhammed (asm); Hira Mağarasında nübüvvet vazifesiyle tavzif edildiği zaman, Cebrail (as) aracılığıyla Cenab-ı…

Hazret-i İsa’dan (as) itibaren başlayan ve Kâinatın Efendisi sevgili peygamberimize (asm) gelinceye kadar sürüp gelen altı yüz senelik uzun bir zaman diliminde, bilemediğimiz bir çok hikmetlere binaen Allah peygamber göndermemişti.…

Cenab-ı Hakkın vücudumuzda yarattığı ve her biri bir mucize olan organlarımızı, toplum olarak genelde tanımıyoruz. Onlardan biri olan hipofiz bezini ben de tanımıyor ve ne vazife gördüğünü bilmiyordum.20 Ağustos 2021…

Ayet-i kerimede “Sizin hayır bildiğiniz şeyde bazen şer, şer bildiğinizde de hayır vardır.” buyruluyor. Bazen musibet olan şeylerin altından da rahmet tecellileri gerçekleşebiliyor. 3 Ağustos 2021 Salı günü birden ayağım…

Avustralya kıt’asına ulaştığımızın onuncu günü Cumartesiydi. Nur Vakfı piknik düzenlemişti. Dört yüzden fazla Nur Talebesi çoluk çocuk piknik alanını doldurmuştu. Bir taraftan mangallar yakılıyor, diğer taraftan da dersler yapılıyordu. Cemaatin…

Su, özgül ağırlığı kendinden hafif olan cisimleri üstünde taşır. Meselâ, odun ve tahtaların suda batmadığı gibi.. Sıvı haldeki su, molekül bağlantılarından dolayı yoğundur. Sıfırın altında su donduğu ve buz olduğu…

  Gökler âlemine kıyasla basit ve hakir görünen dünyayı canlılarla şenlendiren, hatta ölmüş hayvanların bedenlerinde bile yeni canlılar taifesini yaratan Yüce Kudret, semavât âlemlerini dolduran hadsiz yıldızları da boş bırakmamış…

Bütün canlılar için en değerli nimet olan hava olmadan hayat devam edemez. Alınan nefesle vücutta meydana gelen olaylar dizisi başlı başına bir mucizedir. Nefes aldığımız zaman akciğerlere giren havadaki oksijen,…