Hayat

POTANSİYEL GÜCÜN TAM KULLANILMASI

Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında ortaya çıkan ve fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dinsizlik cereyanının durdurulmasında, Çin Seddi gibi manevi bir engel oluşturan Risale-i Nur hareketi, çıkış gayesine uygun bir vazifeyi yerine getirmiş ve dinsizliğin bel kemiğini kırmıştır.

Önce Bediüzzaman ile başlayan ve sonraları meydana gelen bir avuç İslâm fedaisiyle gittikçe büyüyen Nur Hareketi, zamanla ülkenin her tarafına yayılmış ve ülke sınırlarını da aşarak, Bediüzzaman’ın sağlığında dış ülkelerden ses getirir olmuştur.

Bu gün itibariyle, dünyanın bütün kıt’a ve devletlerinde okunan Nur Risaleleri ve onlarla insanlığın imanını ve ebedi hayatını kurtarmaya çalışan Nur Talebeleri, insanlığın yüzünü ak ve bahtını açık etmeye çalışıyorlar.

Aynı kaynaktan beslenen ve aynı tefsir eserlerini hizmette esas alan Nur kahramanları, her ne kadar gruplar arası nüans farlılıkları olsa da, tek gayeleri olan Allah rızası dairesindeki iman kurtarma hizmetinde birleşiyorlar ve birbirlerinin hizmetlerini tebrik edip duacı olarak, ihtilaf etmemek şeklindeki ittifaklarını sürdürüyorlar. Diğer ehl-i iman cemaatlerine bakışları da bu çerçevede ve onların hizmetlerine de taraftar oluyorlar.

İşte, bu ruh ve şuur daha da inkişaf ederse, ortak potansiyel güç tam olarak kullanılıp, iman hizmetinin dünya çapında yayılmasına vesile olacaktır, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap