Hayat

TEKNOLOJİK NİMETLER

Nihayetsiz bir acz, fakr ve zaafla fıtratı yoğrulmuş olan insanoğluna, sınırsız ihtiyaçlarından dolayı, Cenab-ı Hak sayısız nimetler ihsan etmiştir.

Tarih boyunca, değişen ihtiyaçlarına göre insanlar buluşlar yapmışlar ve sair insanların istifadesine sunmuşlardır. Özellikle son iki asırda keşfedilen yeni buluşlar hızla artmış, neredeyse geçmiş asırların tamamına eşdeğer bir görüntü sergilenmiştir. “İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.”gerçeği tahakkuk etmiş, aydınlanma ve sanayi devrimi ile birlikte, öncelikle Batı toplumlarında hızlı bir medenileşme ve teknoloji alanında şaşılacak derecede hamleler gerçekleştirilmiştir.

Elektriğin keşfinden telefona, televizyondan bilgisayara kadar binlerce keşifler son iki asrın mahsulleridir. Ancak, insanlığın ihtiyaçlarından kaynaklanan fiilî duasının bir neticesi olarak Allah’ın ihsan ve ikramı olan bu nimetlere şükür etmesi gereken insanlık âlemi Karun gibi “Ben kendi ilmim ve gücümle bu keşifleri elde ettim.”diyerek küfran-ı nimete düşmüş ve savaşlarda kullanılan uçaklar başta olmak üzere, keşfedilen âletler ne yazık ki, büyük çoğunlukla şer ve kötülükte kullanılmıştır. Ülfet ve ünsiyet gözüyle bakılması, onların nimet olduğunu unutturmuştur.

Elbette Allah’ı unutanlara, Allah da onlara akıbetlerini unutturur. Her şeyini kolaylıkla temin eden ve zenginlikle sanki Allah’a ihtiyacı kalmamış gibi davrananlar, âhireti de unutup boş verdiklerinden, dünya saadetini kaybettikleri gibi, âhiretlerini de kaybederler. Bu itibarla, insanlığın yeniden imana ve Allah’a dönmesi gerekiyor. Yoksa bu şükürsüzlük ve nankörlük, daha erken bir zamanda başlarına kıyametin kopmasına sebep olacak.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap