Hayat

DİKKATİN DOĞRU KULLANILMASI

İnsan fıtratında sayılamayacak kadar duygular vardır ve her birisinin kendine göre vazifeleri bulunur. O duyguları yerinde ve veriliş maksadına uygun kullanmak, hayatın istikamet üzere gitmesine vesile olur.

O duygulardan birisi de dikkattir. Hedefe giden yolda dikkatin önemi büyüktür. Güneş ışığının mercekle toplanması gibi, dikkat bir noktaya odaklanmadır. Her şeye yüzeysel değil, dikkatli bir nazarla bakılmalı ve dikkat istenilen noktaya yoğunlaştırılmalıdır. Bu maksatla Cenab-ı Hak, bir çok ayetlerde insanları dikkate dâvet ediyor. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerini parça parça ediyor. Meselâ “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur.”ferman ediyor. Allah’ı unutan ve Allah’ı anmaktan uzak kalan bir insanın, bu dünya hayatında huzur bulamayıp, mutlu olamayacağını haber veriyor.

Bu arada, bozgunculara da dikkat etmemizi istiyor. Bakara Suresinin 11. ve 12. ayetleri buna örnektir. “Onlara, ‘Yeryüzünde bozgunculuk etmeyin’ dendiği zaman, ‘Biz ancak ıslah ediciyiz.’derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.”diye ikaz ediyor.

Velhasıl, çok dikkatli olunmalıdır. Zira, çok silik sözler piyasada dolaşıyor ve dinsizlik cereyanlarının ehl-i imana karşı akıl ve hayale gelmedik oyun ve tuzakları vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap