Hayat

KUR’AN’A GÖRE BAŞARININ SIRLARI-2

Samimi müminler, fıtrat kanunlarına riayet ve sebeplere sarıldıktan sonra, başarı ve muvaffakiyeti Allah’tan isterler. Çünkü, muvaffak etmek veya etmemek Allah’ın vazifesidir. Onun için neticeye karışmazlar.

Muvaffak olurlarsa onu Allah’tan bilirler. Netice hasıl olmazsa, Allah’ın bir hikmeti vardır, diyerek güzel cihetlere nazar ederler. Belli bir hedefe kilitlenip “Ne olursa olsun sonuç alacağım.”diye direnmek, kulluk şuuruna aykırıdır. Ayet-i kerimelere göre, peygamberlere düşen bile sadece tebliğdir. Netice Allah’a aittir.

Bahsi geçen inceliklere dikkat etmekle birlikte, başarılı olmak için uyulması gereken bir takım temel unsurlar da vardır: Büyük düşünmek, hedef belirlemek, azim ve kararlılık, metot geliştirmek, cesur olmak, bahanelerden kurtulmak, tenkide açık olmak, aceleci olmamak, ümit beslemek, müspet yaklaşım, olgunluk, engelleri aşma iradesi, hemen yapmak ve başlanılan işi tamamlamak gibi… Bunlarla birlikte, kabiliyetlerimizi tanımak, ihlâsı esas almak, meşvereti ihmal etmemek, çalışkan olmak, duayı elden bırakmamak, işi zamanında yapmak gibi hakikatleri göz ardı etmemek gerekir.

“Şüphesiz takva sahipleri için de başarı ödülleri vardır.” (Nebe Suresi ayet. 31) “Kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, Biz de en kolay yola muvaffak ederiz.”gibi nice ayetleri dikkate alan müminler, yukarıda sayılan prensiplere riayet ederlerse, hem dünya hem de âhirette başarıya ve mükâfata nail olacaklardır.

“Emirlere itaate ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırdığı için Allah’a hamd olsun!”duası, başarıyı Allah’tan bilmenin ve şükretmenin sembolüdür.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap