Hayat

KARARLI DURUŞ

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, meslek ve meşrebinin içtimai ve siyasi alana taallûk eden kısmında kararlı bir duruş sergilemiştir. eserlerindeki iman hakikatlerine her taifede muhtaç olanlar var olduğu düşüncesiyle her kese şirin görünmeye çalışmamıştır. Burası önemli bir noktadır.

Eski Said döneminden arkadaşları olan Eşref Edip gibi zatlar ve Sebilürreşad ve Büyük Doğu mecmualarını çıkaran dostları için “Onlarla iman cihetinde kardeşiz, fakat siyaset cihetinde değil.”demek suretiyle kararlı bir tavır ortaya koymuştur. Daha ötesinde, kıyamete kadar okunacak Nur Risalelerinde; İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına, gerekçelerini söylediği ve sahip çıkılmasını istediği Demokrat Misyonu açıkça yazmaktan çekinmemiştir. Bediüzzaman’da eğilmek, bükülmek ve taviz vermek gibi zaaflar görülmemektedir.

Böylesine kararlı, açık, net, şeffaf, tavizsiz, takiyyesiz; aynı zamanda ne kadrolaşmak gibi uzun vadede, ne de siyaset yoluyla din adına devlet yönetimine talip olmak gibi usuller,  Onun mesleğinde yoktur. Bediüzzaman’ın meslek ve meşrep prensiplerine sahip olanlar için anonim meşreplik söz konusu olamaz. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek onlar için kâfidir. Kendi cemaat kimlikleri onlar için yeterlidir. Diğer cemaatlerle maksatta ittifak etmek başka, organize olmuş hareketlerin parçası olmak başkadır. Anonim olmak, mesleksizliktir. Mesleksizlik ise sevilmez. Öyle olmayı tercih edenler ne İsa’ya ve ne de Musa’ya yaranamazlar. Kimsenin de güvenini kazanamazlar.

Netice: Nur Talebeleri, mesleğinin muhabbetiyle hareket eden, başka hizmet gruplarının çalışmalarını tebrik ederken, kendi dâvâsının kara sevdalısı, tavizsiz, açık, net ve kararlı bir duruşa sahip kahraman iman fedaileridir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap