Hayat

HER VARLIKTA ALLAH’IN HİKMETİ VAR

Her yaptığı işinde ve her yarattığı şeyde bir çok gayeler, faydalar ve maksatlar takip eden Cenab-ı Hak, canlılar âleminde bunu daha belirgin bir hale getirmiş.

Hayvanlar âlemine dikkatli bir gözle bakılacak olursa, hiç bir şeyin nizamsız, gayesiz ve faydasız olmadığı görülecektir. Fazlalık gibi görülen ve ne vazife gördüğü bilinmeyen varlıkların bile, kendilerine has tayin edilmiş görevleri vardır. Bir zaman, İngiltere’nin bir şehrinde sineklerle yapılan mücadele sonucunda sineklerin tamamı yok edilmiş. Bir müddet sonra şehri çok kötü bir koku sarmış. Ne yaptılarsa bir türlü çözemedikleri bu problemi çözmek için “Her halde sineklerin yok edilmesinden kaynaklandı.”diyerek yeniden aynı sinekleri üretmişler. Kötü koku ortadan kaybolmuş. Sineklerin vazifesinin, kötü kokuya sebep olan bakterileri yok etmek olduğu anlaşılmış.

Bir vakit bir mecmuada okumuştum. Vaktiyle, Amerika’nın bir bölgesinde impala denilen bir cins geyiklere musallat olan kurt sürülerini ortadan kaldırmak için, avcılar tarafından sürek avı başlatmışlar. Sonunda bütün kurtları imha etmişler. Fakat, kısa bir zamanda sür’atle çoğalan impala sürülerine ne çayırlar, ne de geniş otlak alanları yetmeyince açlıktan toplu ölümler başlamış. Yaptıkları hatayı anlayan yetkili makamlar, yeniden kurtları üretmek zorunda kalmışlar.

Bir üçüncü misal de, yılanların yok edilmesiyle ilgili. Bir bölgemizde yılanlar imha edilmiş, şehri tarla fareleri sarmış. Yılanların yeniden üremesine imkân tanınmış.

Şu bir kaç misal gösteriyor ki, hiç bir şey gayesiz ve boş yere yaratılmamış. Cenab-ı Hak, ekolojik dengeyi en iyi bir tarzda devam ettirmektedir. İnsanlar bulaşık ellerini Allah’ın işine karıştırmasalar, şu dünyada daha rahat bir hayat yaşayabilirler.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap