Hayat

NAZAR VE DİKKAT

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, varlıklara ve olaylara anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır.

Bu anlamda nazar; göz atmak, muhakeme etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir. Nazar ve dikkat etmek ise, birbirinden ayrılmayan ikilidir.

Dürbünle bakmak, keskin nazarla bakmak ve gönül gözüyle bakmak gibi nazarın muhtelif çeşitleri vardır. Allah Resulü (asm) “Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.” hadisi önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Feraset; anlayışlılık, zihin açıklığı, çabuk sezme ve kavrama anlamına gelir.

Bir de nazar değmesi var. Nazar değmesi doğrudur. Haset gözüyle bakan bir kısım insanların nazarı değer. Onun için atalarımız “Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar.”demişler. Ancak “Maşallah”denildiğinde, bilgisayarlardaki ekran koruyucusu gibi, nazar değmesinin önüne geçilmiş olur.

Nazar ve bakışın önemine dikkat çeken Cenab-ı Hak, nice insanların bakar kör hükmünde olduğunu belirterek, onları ibret ve hikmetle bakmaya dâvet ediyor. “Sen onları bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler.” A’raf Suresi: 198) “Göklerde ve yerde nice ayet ve deliller vardır ki, insanlar onlara uğrar, yüz çevirerek geçer giderler.” (Yusuf Suresi: 10) “Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişizdir bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur.” “Bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratmışız? Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı nasıl yayılmış, yaşamaya elvirşli hale getirilmiş?” (Gâşiye Suresi: 17-20)

Âyetlerin bu ikazlarından anlaşılan odur ki, her şeye dikkatle, ibret ve hikmet nazarıyla bakılması gerekmektedir. Akıl, iman ve basiret gözü her şeyi net ve berrak görmeyi temin eder. İnkâr gözlüğü ise, her şeyi çirkin, abes, tabiat ve tesadüfün oyuncağı olarak gösterir. Ne mutlu iman gözlüğüyle bakabilenlere!

asyanur.info    samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap