Hayat

HİMMET VE GAYRET DUYGUSU

Diğer canlılar arasında farklı bir konumu olan insan, yapı itibariyle heyecanlı bir fıtratta yaratılmıştır. Monoton ve sıradan bir hayat onu sıkar, bunaltır ve hayattan usandırır. Muhtelif haller içerisinde geçen bir hayat ise, terakki ve tekâmül eder, elenir ve safileşir.

“Fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı, ancak sa’y ve cidaldedir.”diyen Bediüzzaman Hazretleri ne kadar güzel söylemiş. Her şeyi yerinde, sağlıklı ve varlıklı, sürekli istirahat halinde olan insandan daha sıkıntılı bir kişi gösterilemez. Ömrünün kıymetini bilemeyen öyle insanlar, çeşit eğlencelerle onu öldürmek isterler. “Vakit geçmiyor. Gel biraz tavla oynayalım da biraz vakit öldürelim.”tarzındaki alışılagelmiş sözler , böyle gafil insanlara aittir. Hâlbuki, ömür sermayesi çok değerlidir. Onunla hem dünya hem de âhiret hayatı kazanılacaktır. “İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve safa ile ömür geçirmek için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir.”diyen Bediüzzaman çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ömür sermayesinin verilmesinden asıl gaye, onunla kabrin arkasındaki daimi bir saadetin kazanılmasıdır.

İnsan için, kendi kazandığından ve çalıştığından başkası yoktur.” (Necm Suresi. 39)ayeti ile “Çalışan, kazanan Allah’ın sevgilisidir.”hadisi, insanları maddi ve manevi kazanmaya teşvik eder. “Ya Fatma! Sakın ola ben bir Peygamber kızıyım diye bana güvenmeyesin! Kendi elinle âhirete ne götürebileceksen ona bak!”mealindeki hadis-i şerif de dikkat çekicidir. Bediüzzaman’ın “Bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.”ifadeleri, himmet ve gayret üzerine söylenmiş veciz sözlerdendir. Bu hususta, gayret, himmet ve çalışkan olmak makamında zikredilen çok hadis-i şerif ve atasözleri vardır. Hayata ve âhirete ait vazifeleri ertelemek ve ileride başlarım gibi düşünceler, şeytan ve nefsin insana kurduğu en tehlikeli tuzaklardandır. Allah, nefis ve şeytanın kurduğu her türlü hile ve tuzaklardan bizleri muhafaza ederek, hem dünya hem de âhiret işlerimizi zamanında yapmaya bizleri muvaffak kılsın.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap