Hayat

KUR’AN’A GÖRE BAŞARININ SIRLARI-1

Hayat yolculuğunda insan belirlediği hedeflere ulaşmak, başarılı olmak ve netice almak için fıtraten gayret gösterir. O yolda bir çok engellerle karşılaşır. Onları aşmak için elinden geldiği kadar uğraşır.

Müslüman olan kişinin ölçüsü her hususta olduğu gibi, başarıya götüren yollarda da Kur’an ve sünnet olacaktır. Başarının en birinci basamağı besmeledir. Çünkü, Allah’ın adıyla bir işe başlandığında, Allah’ın, kulun yaptığı işe alâkası gerçekleşir. Bu alâka, kulun başladığı işe yardım edici bir ruh gibi olur. Besmelesiz bir iş, hayırlı bir iş de olsa ruhsuz olur.

Yaratılışı nihayetsiz acizlik, fakirlik, zayıflık, noksan ve kusurdan yoğrulmuş olan insana “İçindeki sonsuz gücü açığa çıkar. Düşün ve başar.”demekle başarı olmaz. Maneviyat dışlanarak başarı elde edilemez. Edilse bile, insanı kulluğa değil, gurur ve kibre sevk eder.

Hayat yolculuğunda ders alınmış başarısızlıklar da başarı olarak görülmelidir. Başarının en önemli unsurlarından biri, başaramamak korkusunu yenmektir. İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Başarı merdiveni istirahat yeri değildir. Bir adım daha tırmanma vesilesidir. Akarsular iyi bir hayat dersidir. Küçük engelleri kolayca aşarlarken, büyük engellerin yanından kolayca geçiverirler. Asıl başarı ise, fâni şeylere bâkilik damgası vurabilmektir. Onları ebedi âleme geçirip lehimize döndürerek, kaybolup gitmesini önlemektir. Hayat yolundaki engeller takılıp kalmak için değil, aşılmak içindir. Belirlenen hedefe gidilirken, başarısızlığa düşüldüğünde ümidini kaybetmek doğru değildir. Çocuklar bile, düşe kalka yürümeyi öğreniyorlar. Ancak, belirlenen hedef doğru olduğu kadar, hedefe götüren vasıta da doğru olmalıdır. Zira, doğru bir hedefe yanlış bir vasıta ile gidilmez. Başarısızlığa en çok iki şey sebep olur: Karasızlık ve cesaretsizlik. Bir işte muvaffak olamamak başarısızlık değil, henüz başaramadığımız, anlamına gelir. Başarmanın anahtarlarından biri, istenilen işi hemen yapmak “Sonra hallederiz.”diye tehir etmemektir. Bediüzzaman ve onun seçkin talebelerinden merhum Zübeyir Ağabey bir şeyi söyledikleri zaman onun hemen yapılmasını ister, tehirine ve mazeret söylenmesine tahammül etmezlermiş. Bunlar önemli tespitlerdir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap