Hayat

NUR DERSHANELERİNİN ÖNEMİ

Reklam

“Elbette bize lâzım ve millete elzemdir ki: Şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için, hususi dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen, Nur Şakirtleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük bir er Dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi, herkes kendi kendine istifade eder; fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem Marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek.” (Sözler s.252)

Bahsi geçen hakikate binaen, Nur Dershanelerinin önemi ve sürekli açık tutulmaya çalışılması sıradan bir olay değildir. Manevi âlemlerde, kim bilir bizim bilmediğimiz nelere vesile olmakta; kapalı kalması ise, kim bilir hangi büyük kayıplara sebep olmaktadır? Madde âleminde bunun sayısız örnekleri vardır. Meselâ, rafları satılık mallarla dolu bir mağazanın satıcısı olmaz ve gelenler kapıyı kapalı bulursa, o mağaza iş yapabilir mi?

Nur Dershanelerine bu nazarla bakılmalıdır. İçinde hizmet elemanı veya öğrenci bulunan yerler bu cihetten avantajlıdır. Bundan mahrum olan mahallerdeki kardeşler, çeşitli metotlarla nöbetleşerek dershaneleri açık tutmalı ve mensuplarımız da her fırsatta buluşma adresi olarak oralara gidip zamanlarını değerlendirmelidir. Birbirlerine hem kuvvet vermeli hem de almalıdır. Müfritane irtibat böylece gerçekleştirilmeli ve kardeşlik duyguları pekiştirilmelidir.

Evet, Nur Dershanelerinde nöbet tutan ve canlılık kazandıranların  hem bu dünyada hem de âhiret âleminde mükâfatları çok büyük olduğu görülecektir. Bu mükâfatlar göz ardı edilmemeli ve her şeyden önce Allah’ın rızası hedeflenmelidir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap