Hayat

TENKİTTE MÜSPET YAKLAŞIM

Reklam

İnsan fıtratının en garip hallerinden biri de, kendi kusur ve ayıplarını görüp tövbe ve istiğfar etmek yerine, başkalarının kusurlarını bulup onları açığa çıkarmak ve tenkit etmektir.

Hiç bir nefis, kendi kusur ve kabahatlerini görmek istemez. Daima kendini kusur ve ayıplardan beri olduğunu vehmeder. Halbuki, kusurunu bilip itiraf etmek büyük bir fazilet ve meziyet iken, kusurunu bilmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur ve şeytana maskara olmaktır. Çünkü, kusurunu bilse ve istiğfar etse, affa müstehak olur. Şeytan insana kusurunu kusur olarak göstermez ve tövbe etmesinin önünü keser. Böylece ona oyuncak olmak durumuna düşülür.

Sahabeler bir araya geldiklerinde, başkalarının kusur ve ayıplarını söyleyerek, dedi kodu ve gıybet gibi dehşetli günahlara girmek yerine, kendi kusur ve hatalarını söyleyerek, diğer din kardeşlerinden, Allah’ın affetmesi için dua talep ederlermiş.

 

Merhum Zübeyir Ağabey “A benim güzel dostum! Bu gün çok gıybetler ve tenkitler ettin. Tenkidini yaptığın o din kardeşinin güzel meziyetlerini de söyledin mi?”diyerek önemli bir noktaya işaret ediyor. Yıkıcı tenkitlere tahammülün ne kadar zor olduğunu, insan kendi nefsinde bir görsün bakalım. Kendi yüzüne veya gıyabında yapılan haksız ve acı ve yıkıcı tenkitleri duyduğu zaman nefis ne hale geliyor, kendinden bir pay biçsin.

Bununla birlikte tenkide tahammül büyük bir meziyettir. Bediüzzaman “Benim boynumda veya koynumda bir yılan veya akrep bulunsa, biri bana haber verse, ondan darılmak değil, bilâkis memnun olmak gerekir.”derken, çok ehemmiyetli bir ders veriyor.

“Aziz kardeşlerim! Üstadınız lâyuhti (hatasız) değil. Onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla, hazine kıymetten düşmez. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız, Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz.” (Barla Lahikası)

Bu ifadeler, büyük insanlardaki meziyetlerin, ne kadar büyük olduğunun  göstergesidir. Onları yücelten, zaten bunun gibi büyük meziyet ve faziletlere sahip oluşlarıdır. Kemale ermek isteyenler, bunlardan ders almalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap