Hayat

HZ. PEYGAMBERİN (ASM) ÜMMETİNE İLGİSİ

Reklam

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), etrafında pervane olan sahabelerine âzamî derecede ilgi ve alâka gösteriyordu. Onların her şeyi ile ilgileniyor, problemlerine çareler üretiyordu. Hatta bir kuşu ölen küçük bir çocuğa bile, taziye için ziyaretine gidiyordu.

İşte bu erişilmez peygamber ilgisi karşısında Sahabe-i Kiram “Anam babam sana feda olsun ya Resülullah!”diyerek, Ona mukabele ediyor ve yeri geldiğinde gereğini yerine getiriyorlardı.

Hazret-i Peygamber (asm) kendisinden sonra gelecek olan ümmetinin saadetleriyle alâkadar ve başlarına gelecek elem verici hadiseler ile de endişe duyardı. Onun için ümmetinden kendisine nihayetsiz salâvat getirmelerini istiyordu. O her zaman ümmeti için yaşadı ve bütün insanlığa da Kur’an lisanıyla tebliğ yaparak, iki cihanda mesut olmaları için gayret etti. Onun yolundan giden bütün İslâm büyükleri de aynı yoldan gittiler. Mensuplarına hep sevgiyle ve ilgiyle yaklaştılar.

Asrın manevi sahibi ve son müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de, talebelerine hep sevgi ve ilgi gösterdi. “Aziz, sıddık, sebatkâr, fedakâr ve sarsılmaz kardeşlerim!” diyerek her zaman onlarla iftihar etti. Böylece yüz binlerce hatta milyonlarca talebesi meydana geldi.

Üniversite kayıtlarının yapıldığı bu günlerde, Anadolu’nun her tarafından değişik örf, âdet ve geleneklere sahip nice gençler bizlere müracaat ediyorlar. Hizmet merkezlerimizde kalmak istediğini söylüyorlar. Eğer, samimi bir sevgi, ilgi ve şefkatle, okula başlamasından bitimine kadar onlara hizmet eder ve ufak tefek kusurlarına nazar-ı müsamaha ile bakarsak, onlar da birer dâvâ adamı olup, kendinden sonra gelenlere samimi hizmet ederler. Çok iyi bilmemiz lâzım ki, bizden ne görürlerse aynısını tatbik ve icra edeceklerdir. Hatta talebelerin ötesinde cemaat fertleriyle de ilgilenilmeli ve onların iyi ve zor günlerinde de yanlarında olmalıyız. Bu hizmetin sevabı da çok, mes’uliyeti de çoktur. “Neden benimle ilgilenmiyorlar? Hep ben ilgilenmek zorunda kalıyorum?”diye ehl-i hizmetin sızlanmaya hakkı yoktur. Zira bu hizmet âzamî fedakârlıkla yapılır, vesselâm.

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap