Hayat

KUR’AN-I KERİM’İN ORİJİNAL KALMASI

Kutsal kitaplar içinde mümtaz ve müstesna bir yeri olan Kur’an-ı Kerim, vahye dayalı en son kitap olması hasebiyle, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ihtiyacına cevap verecek bir muhtevada indirilmiştir.

Her asra bakan bir dersi ve mesajı bulunan Kur’an, o asrın manevi sahipleri olan mücedditler tarafından yorumlanmış, İslâm’ın aslı ve ruhu aynen korunmakla birlikte, getirilen yeni yorumlar sayesinde. sanki Kur’an yeni nazil olmuş gibi taze bir heyecan dalgası uyandırılmıştır. Böylece akıllar ve kalpler bir kere daha Kur’an’a yönelmiştir.

Diğer semavi kitaplarda mucize damgası olmadığından ve Kurân gibi her asra bakan dersleri bulunmadığından ve zamanla ihtiyaca cevap veremez duruma geldiklerinden, içlerine insan sözleri karıştırılmış, böylece tahrif edilerek tanınmaz hâle gelmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim, üzerinde mucize damgası taşıdığından, hasetçi Yahudiler tarafından tahrif etmeye çok çalıştıkları halde muvaffak olamamışlar ve nasıl nazil olduysa, olduğu gibi orijinal hâliyle günümüze kadar gelmiş ve öylece kıyamete kadar devam edecektir. Zira, onun koruyucusu bizzat Cenâb-ı Hak’tır. “Onu Biz indirdik ve yine Biz koruyacağız.”ayetiyle, Allah kendi koruması altına almıştır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap