Hayat

HAYIRLI İŞLERE VESİLE OLMAK

Allah’ın razı olduğu hayırlı ameller pek çoktur. Allah’ı razı etmek mü’min olan insanların hayat gayeleridir. Onu razı etmeyecek olan işlerden alabildiğine kaçınmak gerekir. Çünkü, bu hayat imtihanı bir defaya mahsus olarak gerçekleşmektedir.

Hayırlı işlerin bir şubesi de, birbirine küfüv ve denkliği olan mümin erkek ve kızların evliliklerine vesile ve yardımcı olmaktır. Her ne kadar böyle hayırlı işlerin riski varsa da, sevabı ondan çok daha fazladır. Aynı görüşü paylaşan ve hayat anlayışları birbirine benzeyen gençlerin mutlaka buluşturulmasına yardımcı olmak lâzımdır. Farklı dünya görüşüne sahip olanlarla yapılan evlilikler, kan uyuşmazlığı gibi problem olmakta ve sonu çoğu zaman hüsranla bitmektedir. Halbuki, bir ailede bulunan ahenk ve uyum iyi bir düzene, o da devamlılığa vesiledir. Böylesine bir birliktelik, berzah âleminde ve âhiret âleminde de sonsuza kadar devam eder gider. Ebedi bir hayat arkadaşı kazanılır.

Sağlam temeller üzerine kurulan ailelerden sağlam nesiller ve onlardan da sağlam bir millet ortaya çıkar. İslâmiyet lehine olarak çok güzel sonuçların doğmasına sebep olur.

Bu kadar önemli bir konuyu önemsememek ve gençleri kendi haline terk etmek, şuurlu cemaatler açısından büyük bir kayıptır. Her mahal kendi bünyesinde bu konuya eğilmeli ve gençlere rehberlik etmelidir. Gerçi hayırlı işlerin büyük mânileri olur. Fakat bilinmelidir ki, her zorluk bir kolaylıkla beraberdir. Her zorluğun yanında bir kolaylık ihsan etmek, Allah’ın rahmet tecellilerinden biridir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap