FEYİZ KAYNAKLARIMIZ- 1
Hayat

FEYİZ KAYNAKLARIMIZ- 1

Allah’ın yarattığı varlıklar içinde en şereflisi, en kabiliyetlisi ve cihazat cihetiyle en zengini olan insan, sadece akıl, mantık ve muhakeme gibi duygularla değil, kalp ve ona bağlı binlerle hislerle donatılmıştır. Akıl tatmin olmak istediği gibi, kalp de manevi feyizlerle lezzetlenmek ister.

Kur’anî bir metot üzerine irşat hizmeti gören Risale-i Nur Külliyatı, hem akla hitap ederek onu tatmin eder hem kalbe feyiz hali vererek okuyanları mutmain eder. Onun için Nur Risalelerinin her gün devamlı okunması, istisnasız her kes için ekmek gibi, hava gibi, su gibi muhtaç olunan hakikatler manzumesidir. Ancak bu okumalar zikir için değil, hayata tatbik için olmalıdır.

Evrad ve ezkâr denilen hakikatlerin en büyüğü elbette Kur’an-ı Kerimdir. Onun bir adı da zikirdir. Allah’ı anmak ve her an Onunla birlikte olduğumuzu hatırda tutmanın en güzel yolu Kur’an okumaktır. “İnsanların ibadette en ileri olanları, Kur’an’ı en çok okuyanlardır.”mealindeki hadisler, bizleri Kur’an okumaya teşvik eder.

Asr-ı Saadette, Hazret-i Osman (r.a.) ile başlayan Kur’an diliyle yapılan münacatlar, duaların en parlağı ve bir cihette en büyüğüdür. İslâm tarihinde bir kısım büyük zatlar, Kur’an’dan kendi meşreplerine uygun olan ayetlerle evrad yapmışlar ve ümmete hediye etmişlerdir. Ahirzamanda, büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri de, Risale-i Nur’lara kaynaklık yapan binden fazla ayeti bir araya getirerek, mübarek gün ve gecelerde okunmak üzere “Hizbü’l-Ekber-i Kur’an”adıyla çok kıymetli ve çok sevaplı bir evrad ve ezkâr kitabını bizlere yadigâr bırakmıştır. Bu eser çok önemli bir feyiz kaynağımızdır.

Anadolu’nun bütün hizmet mahallerinde, cüzler halinde taksim edilen Kur’an hatimleri haftalık olarak okunurken, Ramazan ayı gelince günlük hatimler tarzında okunmaya devam ediliyor. Bu gelenek, inşaallah kıyamete kadar devam edecek. Elbette, Ramazan ayından sonraki zamanlarda Kur’an okumadaki bağımız asla zaafa uğramamalı. “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur.”ayetindeki hakikatten hissemiz daimi olmalı. Kur’an-ı Kerim’in lafzını okurken, onun mânâ ve hakikatlerini izah ve ispat eden Nur Risaleleri de mutlaka okunmalıdır.

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap