Hayat

GÜNAH TUZAKLARI

Melek ve hayvanlardan farklı olarak, insanlar günah işlemeye meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Allah’ın tövbeleri kabul eden anlamına gelen “Tevvab”ismi günahların vücudunu ister. Yeryüzünde hiç günah işlemeyen insanlar kalmış olsa bile, Cenab-ı Hak yine günah işleyecek insanları yaratacaktır.

Allah’ın en hoşlandığı şey, kul isteyerek veya istemeyerek bir günah işlediği zaman, hemen tövbe edip Allah’tan af dilemesidir. Sevgili Peygamberimiz (asm), geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, günde yetmiş defa tövbe ve istiğfar ederdi.

Eski zamanda bir yılda ancak işlenebilecek günahlar, âhirzaman şartlarında bir günde, belki bir saatte işlenebilir duruma gelmiş. Televizyon kanalları ve İnternet gibi teknolojik cihazlar,Allah’ın en büyük nimetleri sırasında olduğu halde, kötülükte kullanıldığı zaman, oturduğumuz yerden çok büyük günahlara girmeye sebep olmuş.

Günahlardan uzak durma hususunda, Hazret-i Yusuf (as) henüz peygamber olmadan başından geçen imtihanlar bize büyük bir ibret ve örnek teşkil ediyor. Çeşitli olaylar yaşadıktan sonra köle olarak Mısır’da satılan ve maliye bakanınca saraya alınan Yusuf, emsalsiz güzelliğinden dolayı ona âşık olan bakanın karısı Züleyha tarafından odaya kilitlendi. Bu olay Kur’an-ı Kerim’in 12. Sûre olan Yusuf Sûresi  23-24 ayetlerinde şöyle anlatılır: “Evinde bulunduğu kadın, Yusuf”tan muradını almak istedi ve kapıları kilitleyip ‘Haydi, gelsene!”dedi. Yusuf  ‘Kocan benim efendimdir; burada bana güzel bir yer verip güzelce bakmışken ben ona hıyanet edemem. Zalimler asla kurtuluşa ermezler.’ Gerçekten kadın ona niyetlenmişti. Kendisine verilen ilim ve hikmetle delilleri görmeseydi, Yusuf da niyetlenip ona gidecekti. Onu kötülük ve fuhuştan Biz böylece alıkoyduk. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”

İnsan için bu dünya hayatı çeşitli günah tuzaklarıyla doludur. Bu imtihanda en tehlikeli tuzakların başında kadın faktörü gelmektedir. Erkeklerin de en zayıf olduğu noktaların başında bu mesele gelir. Mümin erkeklerin, Yusuf Peygamberin (as) başından geçen bu tehlikeli tuzaktan alacakları çok ders ve ibretler vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap