Hayat

GENÇLİK BAHARI

Gençlik nimeti aklı başında olan gençlerde olsa, en güzel bir hayır ve ibadet vasıtasıdır. Asr-ı Saadette İslâm dinine en evvel sahip çıkan gençler olmuştu. Bu mânâyı ifade eden Sevgili peygamberimiz (asm) “Bana ilk yardım eden gençler oldu. Yaşlı olanlar ise bana sırt döndü ve muhalif oldular.”buyurmuştur.

Asrımızda Peygamber Efendimizin vârisi ve vekili olan Bediüzzaman Hazretlerinin etrafında toplanan ve dâvâsına sahip çıkan genellikle gençlerdi. Gençlere çok ehemmiyet veren ve onların gençliğin taşkınlıklarından korunması için canla başla çalışan Bediüzzaman, sırf onlar için bir eser telif etmiş ve “Gençlik Rehberi”adını verdiği eserle onlara yol göstermiştir.

Her yazın bir sonbaharı ve kışı olduğu gibi, gençlik yazının dahi bir ihtiyarlık sonbaharı, ölüm ve kabir kışı olacaktır. Bundan kaçıp kurtulmanın hiç bir cihetle imkânı yok. On beş veya yirmi senelik bir gençlik yıllarının taşkınlıklarıyla dünya ve âhiretini berbat etmektense, onu iman ve itaat dairesinde geçirmekle, ebedi bir gençliği kazanma şansını elde etmek için kullanmalıdır. “Dünya ve âhirette ebedi ve daimi süruru isteyen, terbiye-i Muhammediyeyi (asm) kendine rehber etmek lâzımdır.”ikazını yapan Bediüzzaman, bilhassa gençlere hitaben “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”ölçüsüyle, iki cihandaki saadetin nasıl temin edileceğinin de formülünü göstermiştir.

Gençlik yıllarında insanda akıldan ziyade his ve heves hükmeder. Hazır lezzetleri, ileride verilecek daha büyük ve daimi lezzetlere tercih eder. Asrımızın genel hastalığı konumunda olan bu hastalık için Cenab-ı Hak “Onlar severek dünya hayatını âhiret hayatı üzerine tercih ederler.”ferman ederek, bu dehşetli hastalığı nazara vermektedir. Yani, elması elmas bildiği halde, bilerek kırılacak bir cam parçasını elmasa tercih etmek gibi bir durum. Halbuki, Bediüzzaman’ın tespit ettiği gibi “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” Cenab-ı Hak, gençliğimizi ve bütün milletimizi bu zamanın her türlü fitne ve günahlarından rahmetiyle muhafaza etsin, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap