Hayat

CEMAATTE FİKİR BİRLİĞİ

Bediüzzaman’ın tesis ettiği ve bütün cereyanların üzerinde müstakil bir iman kurtarma hizmeti olan Risale-i Nur hareketinin, meslek ve meşrep prensiplerini korumak ve yaşatmak misyonunu üstlenen cemaatimiz, meşveret ve şura esasına bina edilen yapılanmasının kıymetini takdir etmek durumundadır.

Umumi meşveretten en alttaki meşveretlere kadar birbiriyle kenetlenen ve yekpâre bir vücut görüntüsü veren bu şahs-ı manevinin gücü, Risale-i Nur’un temel esasları çerçevesinden oluşan, ana fikirlerdeki fikir bütünlüğüne dayanır. Teferruat ve tatbikattaki nüans farklılıkları, cemaatin fikir zenginliğidir ki, o da meşveret mekanizmasının iyi işlemesiyle, müspet neticelerini sür’atle büyüyen hizmetler olarak kendisini gösterir.

Şayet, meslek ve meşrebin temel esaslarını rencide edecek ve özünü zedeleyecek görüş ayrılıkları olursa, o zaman Allah korusun cemaat olma özelliği kaybedilir. Zira Bediüzzaman’ın dediği gibi “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçültür.” Yani bir cemaatte temel konularda gerçek bir fikir birliği olmazsa, çoğalmakla hakikatte küçülmüş olur. Cemaat dokusu gevşer ve her zaman dağılmaya veya dağıtılmaya müsait hale gelir.

Böylesine bünyeyi sarsacak ve sonucu büyük tehlikelere müsait aykırı fikirler meydana gelirse, bunun tek çaresi meşvereti hâkim kılmaktır. Meşveret ise, bir çok sıkıntıların ilâcıdır.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap