MERHAMET HİSSİ
Hayat

MERHAMET HİSSİ

Cenab- Hakkın insanın mahiyetine koyduğu yüzlerce duygudan birisi de, merhamet hissidir. Bu his, insana verilen duyguların en güzellerinden biridir. Merhamet hissi olmasaydı, insanın yırtıcı canavarlardan farkı kalmazdı.

Sosyal hayatın ahengini, asayiş ve huzurun temel taşlarını teşkil eden unsurların başında hürmet ve merhamet duyguları gelir. Emniyet, itaat, helâl ve haramı bilip haramdan çekinmek diğer esaslarıdır. Bu esasları temin eden en temel kaynak ise, tahkiki imana dayalı sağlam bir inanç ve itikattır. İmanı zayıf ve yoksun bir toplumda emniyet ve huzur ortadan kalkar, anarşi ve kargaşa hâkim olur.

Merhamet duygusunun gerçek anlamda bir kalpte bulunmasını sağlayan din hakikatidir. Dini dışlayan her türlü terbiye ve eğitim sistemleri, merhametten yoksun fertlerin ve toplumların meydana gelmesine sebebiyet verir.

“Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Yerdekilere merhamet et ki, gök ehli de sana merhamet etsin.” gibi yüzlerce hadis-i şerifle, merhamet hakikatine dikkat çeken Kâinatın Efendisi (asm), dinin temel unsurlarından birisine vurgu yapıyor.

İnsanın merhamet etmesi gerek varlıklar içinde en başta geleni, yine insanın kendisidir. Emir ve yasaklar dairesinin dışına çıkan, hem dünyasını hem de âhiretini berbat eden insanlar, kendilerine merhamet etmiyor demektir. Çünkü iman ve ibadetten uzak bir hayat, manevi bir cehennemin azabı içinde olduğu gibi, âhirette ise gerçek cehenneme yuvarlanmaktan kendisini kurtaramaz. Bu açıdan bakıldığında, merhamet eden kişi, en evvel kendisini iman ve itaat dairesine almalı, sonra en yakınlarından başlayarak, çevresine iman ve Kur’an hakikatlerini tebliğ edip ateşten kurtarmaya çalışmalıdır. Gerçek merhamet budur.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap