Hayat

ŞEYTANIN YARATILMASI GÜZELDİR

Şeytanın yaratılmasında nice hikmetler ve hayırlar olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, insanın manevi terakkiyatının zembereğinin şeytan olduğunu belirtir.

Eğer şeytan yaratılmasaydı, insanın makamı melekler gibi sabit kalır, o zaman da insan türünü yaratmaya gerek kalmazdı. Zira, makamı sabit olarak Allah’a kulluk yapan meleklerin haddi hesabı yoktur. Bu cihetle, şeytanın yaratılması güzel; fakat ona uyulması, şer ve çirkindir.

Hayır ve şer, ikisi de Allah’tandır. Hayrı isteyen rahmet-i İlâhiye, icat eden kudret-i Rabbaniye olduğundan, insan ancak ona dua ile, iman ile, şuur ile mazhar olur. Onda hissesi azdır. Onun için, hayra mazhar olduğunda mümin onu  Allah’tan bilir ve hamd eder. Fakat, şer ve kötülüğü isteyen bizzat insan nefsi olduğu için, sorumluluğu kadere atmak değil, bizzat nefis onu üstüne almak durumundadır. Bu ince hakikate binaendir ki “Şerri yaratmak şer değil, şerri işlemek şerdir.”ifadesi bir kaide olmuştur.

Bu itibarla, şeytan ve şerlerin yaratılması neticeleri cihetiyle güzeldir. Çirkinlik, insana bakan yüzdedir. Dolayısıyla çirkin olanlar, bizzat güzel olanlardan zahire göre daha fazladır.

Varlıkları ve olayları buna göre değerlendirmek ve her şeyin güzel cihetini görmeye çalışmak, hayatımızın vazgeçilmez bir prensibi olmalıdır. Zira, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.”

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap