İman ve İbadet

GAFLET VE HÜSRAN

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı Hak çok şeyler üzerine yemin ederek önemli hakikatlere dikkat çekmiştir. Kur’an’da geçen bu yeminler, ülfet ve ünsiyetten dolayı ibret alınamayan meselelere nazarları döndürmek için âdeta bir ikaz değneğidir.

Bu yeminler içerisinde Allah asra da yemin etmiştir. Kısa bir surenin adına da “Asr Suresi” denilmiştir. Üç ayetten ibaret olan bu sure Mekke’de nazil olmuştur. Zaman, asır, Asr-ı saadet ve ikindi vakti anlamına gelen asra yemin ederek başladığı için bu ismi almıştır. Meâli şöyledir: “Yemin olsun asra. İnsan muhakkak hüsrandadır. Ancak iman eden, güzel işler yapan ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”

Genel olarak insanlığın zarar, ziyan ve hüsran içinde olduğunu belirten bu ayetler, iman edip iyi ve hayırlı ameller yapanları ve hakkı ve sabrı tavsiye edenleri hariç tutmaktadır.

Şu dünya misafirhanesine geçici bir hayat sürmek ve manevi ticaret yapmak suretiyle ebedi hayatın saadetini kazanmak için gönderilen insanların  büyük bir çoğunluğu, bahsi geçen hakikatten gafil bulunmakta, kendi âleminde sonu yokluk ve hiçlikle bitecek olan fâni bir hayat içinde çabalayıp durmaktadır. Kendisini iman ehli olarak tanımlayan müminler de bu gafletten hissedar olup, çevresindeki insanların gidişatına kapılarak âhiretine hazırlanmaya boş vermekte, bir kısmı da oraya varınca bir çaresine bakarız anlayışıyla kendini kandırıp durmaktadır. Halbuki, hiç şüphesiz âhiret burada yapılan iyi amellerle kazanılacak ve her kes buradan oraya götürdüğü amelleriyle baş başa kalacaktır. Bu hakikatin önemindendir ki, Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ya Fatıma! Sakın ola ben bir peygamber kızıyım diye bana güvenmeyesin! Kendi ellerinle ne götürebileceksen ona bak!”buyurmuştur.

Kimse kimsenin dünyasını kazanıvermediği gibi, kimse de başkasının âhiretini kazanıverecek değil. Her kes kendi âhiretini bizzat düşünmeli ve iyi ameller yaparak onu kazanmanın peşine düşmelidir. “Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiret hayatıdır.”ferman eden ayetlerin hakikatlerine kulak verilmelidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap