Hayat

FİTNELER DÖNEMİ

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor.

İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet ve zaferleri birlik ve beraberliklerinin neticesi, hüsran ve hezimete uğramaları ise, birliğin dağılıp fitne ve fesadın aralarında revaç bulmasındandır.

İrşat ehli bütün evliyaların ve âlimlerin eserlerinde en çok işledikleri konuların başında, milletin ve ümmetin birlik ve beraberliğinin korunması gelir. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Bediüzzaman Said Nursî gibi zatların bu husustaki ısrarlı ikazları buna delildir.

Müslümanların birlik ve beraberliğinin gücünü bilen ehl-i dalâlet, onların içine fitne atmakla tefrikaya düşürüp, mağlubiyetlerine sebep olup âlem-i İslâmı parçalamak, bölüp dağıtmak ve esaretlerine almak için, aralarına fitne tohumu ekmeyi bir ilim haline getirmişlerdir. Değişik senaryolar ve komplolar üreterek icraata koymuşlar, Osmanlı Devletini parçalayarak meydana getirdikleri küçük devletçikleri sömürge haline getirmişlerdir.

Her vesileyle ümmetini fitne ve fesattan alıkoymaya çalışan Hazret-i Resülullah (asm) bakın ne ikazlar yapıyor: “Şeytan namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidini kesti. Ancak aralarında fitne çıkarmak suretiyle, birbirlerine karşı kışkırtmaktan da geri durmayacaktır.” ( Müslim, Münafıkin:65)

“Öyle fitneler meydana gelecek ki, o zamanda, oturan ayakta durandan, ayakta duran fitneye doğru yürüyenden, yürüyen koşarak gidenden daha hayırlıdır. Kim bu fitneye karışırsa, fitne onu yere çarpar. İçine düşerse; fitnenin kahrına uğrayıp, yere düşer. Kim ondan kurtuluş ve sığınabilecek bir yer bulursa, oraya sığınsın.” (Buhari, Fiten: 9)

“Mesut ve bahtiyar olan fitnelerden uzak kalan ve belâları sabırla karşılayandır. Fitnelere bulaşan ve sebep olanların vay haline!”

Bu itibarla, samimi Müslümanların en önemli vazifelerinin başında geleni, her türlü fitnelerden uzak durmak ve her konuda olduğu gibi Allah’a dua ve ilticada bulunmaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap