Hayat

ŞAHS-I MANEVİYİ ÖNE ÇIKARMAK

Reklam

“Kendimizi değil, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini ehl-i imana gösteriyoruz.”diyen Bediüzzaman’ın kudsî mesleğinde, temayüz etmiş ve tanınmış fertleri değil, cemaatin şahs-ı manevisini temsil eden meşveret ve şûrâları öne çıkarmak bir esastır.

Her ne kadar bu ulvî mânâ, mesleğimizin ehemmiyetli bir esasını teşkil ediyorsa da, tatbikata bakıldığı zaman, her şeyin kitapta yazılı olduğu gibi icra edilmediği de bilinen bir gerçektir.

Ancak, şimdi tamamen meşveret esasına dayanan ve meşveret hâkimiyetine bina edilen hizmet bünyesinin son yapılanmalarında, eski yeni bütün fertler cemaatin şahs-ı manevi havuzunda erimek durumu vardır. Zira, en bahtiyar insan olmak nimeti yalnız bununla mümkündür.

Ancak, kim olursak olalım birçok zaaflarla malül olduğumuzdan, eski konumumuzu bırakmak ve meşverete teslim olmak cihetinde zorlandığımız görülür. Meşveret de olsa, illâ tek kendisinin görülmesi ve başkalarının gölgede kalması arzu edilir.

Ne kadar hayret edilecek bir vaziyet ki, yıllarca bu kudsî hizmetin lokomotifliğini yapan idealist dâvâ adamları, bir takım duygularının esiri olarak, bilmeyerek hizmetin inkişafına engel olurlar. Çoğu zaman da farkına varmazlar. Hatta hizmete iyilik yaptığını düşünürler. Aslında, hislerimizi kontrol altına alıp “Kardeşler birbirinde fânî olmak.”düsturuna tabi olarak, kendimizi yenilememiz lâzımdır.

Bizim gibi eski kuşağın hizmet yaptığı, yeni kuşakların önünü açarak, omzumuzu onların ayakları altına koyup yükseltmemiz ve yeni kabiliyetlere fırsat tanımamızla anlaşılır. Yoksa, genç kabiliyetlerin, yeni ses ve yüzlerin önüne gerilip inkişafını önlemek hizmet değil, bilâkis hizmete verilecek en büyük bir zarardır.

“Bu zaman şahs-ı manevi zamanı olduğundan büyük ve bâki hakikatler, fâni ve âciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez.”düsturunu nazara veren Bediüzzaman’ın mesleğinde bu hakikat çok önemli bir esastır. Evet, şahıslar bu hizmete lâzımdır, fakat şahs-ı maneviyi temsil eden meşveret ise asıldır. Şahıslar muhafaza edilmeli, ancak meşveretler ise, kıyamete kadar devam ettirilmelidir.

asyanur.info     samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap