Hayat

HİCRİ 1417 TARİHİ NE İFADE EDİYOR?

Reklam

Kur’an-ı Kerim’de yaş ve kuru ne varsa hepsi mevcuttur. Allah’ın kelamı olan Kur’an gaybi olan mazide vukua gelen yaşanmış olaylardan haber verdiği gibi, istikbalde meydana gelecek hadiselerden de şifreli bir tarzda haber vermiştir.

İşte, Bakara Suresinin 257. ayetinde “Vellezine keferu evliyaühümüt tağut.”ferman eder. Yani “İnkâr edenlerin dostu ise tağutlardır (putlardır).”mealindeki ayetin ebced ve cifirle hesabı 1417 olarak tespit edilmiş. Eğer bu tarih Hicri tarihe göre olsa Miladi 1997 yılını gösterir. Arabi tarihle 1999, Rumi tarihle 2001 oluyor. Her ne kadar karşımıza üç farklı tarih çıkıyorsa da, 1997 yılı önemli bir zaman dilimidir.

1950 yılında çok partili demokrasi dönemi başlayana kadar, bu Müslüman millete dayatılan ve din düşmanlığı şeklinde uygulanan laik cumhuriyetin baskıcı prensipleri, demokrasiye geçilince gevşedi ve millet rahat bir nefes aldı.

Ancak, 1960 yılına kadar devam edebilen bu ferahlık, 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle yerini sıkıntılara bıraktı. 1965’de tekrar iktidara gelen ve “Her kes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmelidir.”teminatını veren Demokrat Misyon mensupları, 1960 ihtilali gibi, Kemalizmin ilke ve inkılaplarını korumak ve kollamak adına iki müdahaleye daha muhatap oldular.

Çok katı ihtilal tasarruflarıyla, memleketi 1950 öncesinin despotik şartlarına tekrar döndürmeye çalışan ihtilalciler maksatlarına ulaşamadılar. Zira, diktatörlüğün önündeki bentler yıkılmıştı. Nehir misali toplum mecrasını bulmuştu. Nehirlerin tersine akıtılması asla mümkün değildi.

Süfyan komitesinin dört günü, yani dört iktidar devresi vardı. Birinci iktidar döneminde üç yüz senede yapılamayan tahribatı yapacaktı. İkinci iktidar döneminde otuz senelik, üçüncü iktidar devresinde on senelik tahribat yapacak, dördüncü günü ve devresinde adileşecek, bir şey yapamayacak ve vaziyeti muhafazaya çalışacaktı.

İşte, 1997 yılındaki 28 şubat sürecinde Milli Güvenlik Kurumunun aldığı ve hükümete dayattığı on sekiz maddelik kararlarıyla, ilke ve inkılapları korumak ve kollamak adına yapılan zorlamaların ve dehşetli baskıların yapılması, o tarihten haber veren Kur’an’ın verdiği haberlerin doğruluğunu teyit etti.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap