Hayat

DOLAYLI GÜZELLİKLER

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanların imtihanı için bir meydan yaptı.

Ancak yaratılışta asıl olan hak, hayır, kemal ve güzelliklerdir. Şer ve çirkinlikler ise tebeidir ve hayır ve güzellikler karşısında mağluptur.

Hakikate bakılırsa, bir güzelliğin muhtelif mertebelerinin açığa çıkmasına ve nice hayırların anlaşılmasına vesile olan çirkin ve şer gibi görünen şeyler dahi güzeller sırasına girer. Bu itibarla, yaratılan her şey ya bizzat güzeldir veya neticeleri cihetiyle güzeldir. Birincisine hüsn-ü bizzat, ikincisine hüsn-ü bilgayr denilir. Yani ya doğrudan güzel, veya dolayısı ile güzel denir. Kur’an-ı Kerim’de “Onu yarattığı her şey en güzeldir.”ayeti bu sırra dayanmaktadır.

Evlerinin bahçelerine geomatrik şekiller verip, su arkları, havuz ve çiçeklerle güzelleştiren bazı insanların, o bahçenin güzelliğiyle hiç uyum sağlamayan  kaba taşları ve mağara heykellerini de koyarak, bahçenin güzelliğini arttırdığını misal veren Bediüzzaman; kâinat bahçesindeki güzelliklerin ve hayırların arasına  çirkin ve şer olan şeylerin kasten konulduğunu anlatır. Bunlar bir kıyas vesilesi olarak, güzelliğin muhtelif derecelerinin ortaya çıkmasına  sebep olduğundan, neticesi itibariyle güzeller sırasına girdiğini ifade eder.

Gerçi bu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler, hoşuna gidenlerden daha çoktur. Fakat, her şeye hikmet nazarıyla bakmak ve perde arkasını görmeye çalışmak mümin olmanın gereğidir. “Her şeyin iyisini al, fenasını bırak!”kaidesini esas alanlar ve kader cihetine bakıp teslim olanlar, dünya hayatını manevi bir cennete çevirebilirler. Aksi takdirde, dünya hayatı çekilmez ve dayanılmaz bir hâl alır. Onun için “Kadere iman eden, kederden kurtulur.”denilmiştir.

Dünyanın zelzelesi, tufanı, bahar yağmurları ve karlı kış fırtınaları arkasında nice güzellikler saklıdır. Aynen öyle de; insanın başına gelen bir kısım nahoş hadiseler, önceleri dünyamızı karartırken, aradan zaman geçtikçe “Şükür Rabbime! İyi ki o hadise öyle olmuş.”dedirten sonuçların doğmasına sebep olur. Ancak, insanın içindeki bencillik duygusu olaylar içindeki güzellikleri göstermez, şer ve çirkin olarak hükmeder. Allah ise, kâinatı ve olayları insanın bencil duygularının planına göre tanzim etmemiştir.

Evet, her şeyi ve her hadiseyi bu ölçüler içinde değerlendirmek, dünya hayatının huzur ve saadetine vesiledir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap