ŞEVK UNSURUNUN KAYNAKLARI
Hayat

ŞEVK UNSURUNUN KAYNAKLARI

Şevk unsurunu kamçılayan en önemli unsur, manevi havayı meydana getiren nurani sebeplerdir.

Kitap takip ederek her gün Nur Risalelerinin düzenli okunması, Kur’an ve Cevşen okumaları, Nur derslerinin takibi, cemaat içi müfritane irtibat, yakın mesafedeki il ve ilçelere yapılan hizmet gezileri gibi vesileler şevki arttırır. Karşılıklı kuvvet alıp vermeyi temin eder. Hizmette ileri, ücret makamında nefsi geri atma faziletini kazandırır. “Neme lâzım başkaları çalışsın.”tembelliğinden kurtarır. Tesanüdü kuvvetlendirir. Muhabbet duygularının artmasına sebep olur.

Manevi havayı bozan sebepler ise, bahsi geçen hakikatlerin ters yüz olmasını netice verir. Böyle durumlarda yapılması gereken şeyleri Bediüzzaman şöyle izah ediyor: “Bu havanın zararından kurtulmak çaresi, Risale-i Nur’un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkülat ziyadeleşse, kudsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkaların füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira, gidenlerin vazifelerini de yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler.”

Her hangi bir şahıs zorla kimseyi bu daireye dahil etmediği gibi, kimse de kimseyi bu daireden dışarı atamaz. Kimsenin buna yetkisi yoktur. Bir takım sebepler altında ihlâsını kıran ve bozanlar, zahiri sebepleri bahane ederek kendilerini bu daire dışına atarlar. İhlâsın kırılması, aslında Allah ile kul arasındaki ahdin bozulmasıdır. Ciddi bir tövbe ve nedametten başka bunun bir ilâcı da yoktur. Onun için gidenlerin de vazifesinin omzumuzda olduğu bilinmelidir. Her şeyi ve bütün olayları değerlendirirken, Risale-i Nur’un gözüyle bakılması ve yorumlanması ihmal edilmemelidir. Şevk ise, hiç bir zaman elden kaçırılmamalıdır. “Sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulamasın.”tavsiyesi hep nazarımızda olmalıdır.

Evet, Sahabe mesleğinin bir cilvesi olan Risale-i Nur mesleği “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak ve şevk-i mutlak.”prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Şevk atına binenler, yeis ve ümitsizlik vadilerinden uçarak geçerler. Kudsi iman hizmetini en yüksek makamlara yüceltip, manevi fetihleri gerçekleştirirler. Bunun için Nurların devamlı okunması ve sair evrad ve ezkârların ihmal edilmemesi, Nur Talebelerine göre vazgeçilmez bir hayat tarzıdır.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap