Hayat

İSTİŞÂRE HAYAT KURTARIR

Reklam

Temsilî bir hikâye olarak anlatılır: Adamın biri çok istişâre etmekten mahkemeye düşmüş. Hakkında idam kararı verilip dışarıya çıkarılırken hâkime “Hangi kapıdan çıkayım?”diye sormakla idam olmaktan kurtulmuş.

Cenabı Hakkın, kullarının en razı olduğu hallerinden biri, eğer birbirleriyle istişâre etmeleri olmasaydı “İşlerinde onlarla istişâre et… Onların işleri aralarında istişâre iledir.”ayetleri nazil olmazdı.

İnsanın nefsine en ağır gelen meselelerden biri de, başkalarına danışmaktır. Zira, kendini her şeyi biliyor ve danışmaya ihtiyacı yok zannediyor.

Evet, bir hizmet mahallinde muhtelif hizmetler istişâre etmeden de gerçekleştirilebilir. Fakat, onda hem bereketsizlik hem gıpta hem haset hem de rekabet ve ihtilâf ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ise, Allah’ın rızası yoktur. “Ben yaptım oldu.”mantığı ile değil, beraberce ve istişâre ile yapılan hizmetlerdir Allah’ın razı olduğu.

Âhirete dönük hizmetlerde manevi bir şirket kuran ve ben yerine biz modelini mesleğinin önemli bir prensibi yapan Bediüzzaman’ın dâvâsına mensup olanlar ve Risale-i Nur’un hakiki ve sâdık talebeliğine lâyık olmayı hedefine koyan halis talebeler, ben yerine biz mantığı içinde, tek görüş hâkimiyetine bedel, en küçük meselelerde bile istişâreyi esas alıp, hem Allah’ın rızasını kazanmalı hem de hizmetteki intizam ve ahengi tesis etmeyi önemli bir vazife kabul etmelidirler.

asyanur.info    samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap