Hayat

FİKR-İ İNFİRÂDÎ

Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebeplerinin izah edildiği bahiste, fikr-i infirâdî ve tasavvur-u şahsiden de bahsedilir. Ve o hastalıktan kurtulmak için “İnsanların en iyisi, insanlara en çok faydalı olandır.”hadisi çâre olarak gösterilir.

Gerçekten insanın muhtelif zaaflarından biri de, kimseye danışmadan, kimseyle istişareye ihtiyaç hissetmeden, zihninde planladığı ve kendine göre en doğru sandığı fikirlerini tatbikata geçirip “Ben yaptım, ben ettim, benim fikrimin mahsulü ve başarısı.”diyerek, lüzumsuz övünmeye kalkışmasıdır.

Her insanda az veya çok var olan bu kendisini övme ve methetme hastalığından mutlaka kurtulmak lâzımdır. Zira, onun nihayeti gururdur. Gurur ise, insanı maddi ve manevî kemalâttan mahrum eden ve diğer insanların nazarından düşüren kötü bir hastalıktır.

Bu, bizim hizmetimizde hiç yeri olmayan ve kabul görmeyen nâhoş bir sıfattır. “Said, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enâniyette bulunmak şarttır… Sen ey nefsim! Üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış… Tevazu, mahviyet ve terk-i enâniyet, bu zamanda ehl-i hakikate lâzım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hodfüruşluktan (kendini beğenmekten) ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat mahviyetkârâne daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.” Bediüzzaman Hazretleri bunun gibi daha nice dersleriyle, Nur mesleğinde ve İslâm’a hizmette benlik, enâniyet, gurur ve kibir gibi sıfatlara yer olmadığını beyan ediyor.

Fikr-i infirâdî, bir cihette zihniyet-i inhisardır ve tek görüşlülüktür. Başka fikirlere itibar etmemektir. “Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten (nefsini beğenmekten) geliyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor.”tespitiyle problemin özünü yakalayan Bediüzzaman, çâreyi samimi olmakta ve ne yapılırsa, Allah için yapmakta gösteriyor.

Bunun da en güzel yolu istişare etmektir. “Kim istişare ederse pişman olmaz.”hadis-i şerifiyle Sevgili Peygamberimiz (asm), çârenin en güzelini tarif ediyor. Hem de hakkında vahiy olmayan her meselede Sahabeleriyle istişare etmek suretiyle, en güzel örneğini de göstermiş oluyor. Bize de bu hakikatleri yaşamak kalıyor.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap