Tefekkür

DÜNYA GEMİSİNİN DİREKLERİ

Reklam

Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir.

“Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını ferman eden Hak Teâlâ, her yarattığı varlığı, varlık ve birliğine delil yaptığı gibi; ayrıca kudret ve azamet delilleri olan dağlara dikkat nazarlarımızı celp etmekte ve onları tefekküre davet etmektedir.

Himalya Dağlarından başlayarak dünyayı çepeçevre kuşatan ve değişik isimlerle anılan dağ silsileleri, dünyanın dengesini sağlayan ve zararlı sarsıntılardan koruyan direkler gibidir.

Dünyanın karnındaki Mağma tabakasının, iki yüz bin dereceye varan müthiş sıcaklığında meydana gelen gaz basınçları, eğer yanardağların menfezlerinden püskürerek tahliye olmasaydı, dünya misafirhanesi paramparça olurdu. Bir düdüklü tencerenin emniyet sübabı gibi, yanardağlar volkanik patlamalarla yerkürenin rahatlamasına vesile olmaktadır.

Yer kabuğu dağlar direği üzerinde durmaktadır. Çünkü, bir dağın deniz seviyesinden yüksekliği ne kadarsa, onun dokuz katı bir derinliğe kökü uzanmakta ve diğer dağların kökleriyle Mağma tabakasının etrafında kenetlenerek, kızgın sıvı halindeki Mağma tabakası üzerinde yer kabuğu âdeta yüzmektedir.

Dağlar direkleri üzerinde dünya gemisini feza okyanusunda yüzdüren ve insanlar için mükemmel bir misafirhane yapan Allah’a sonsuz şükürler olsun ve bizleri Kendine lâyık birer kul yapsın,âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap