Tefekkür

YALANCI BİR DİL, FÂSIK BİR GÖZ- 2

Reklam

Din ile barışık olmayan dinsiz felsefe ve medeniyetin sefih kısmını eleştiren Bediüzzaman Hazretleri, onların romanvâri edebiyatı için der: “Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz takmış.” E. S. D. Eserleri s. 728) demektedir.

Gözü, gözü verenin emrinde ve Onun istediği gibi kullanmak yaratılışın gereği olduğu halde, gözü haram şeylere bakmakta kullanmak, mânen o gözü kör etmektir. Televizyon, İnternet, sosyal medya ve diğer teknik cihazlar dahi menfide kullanıldığı zaman, o gözü mânen kör etmenin vasıtaları olmaktadır. Göz bir emanettir. Emaneti, emaneti verenin rızası haricinde kullanmak ise ihanettir.

Dilimiz de diğer duygu ve organlarımız gibi bir emanettir. Yalan söylemek fıtrata aykırıdır ve kâfir ve münafıkların kullandığı en pis bir sözdür. İslâm dininin esası ve temeli doğruluktur. Yalan ile iman bir arada barınamaz. Yalan, münafıklığın en birinci alâmetidir. Yalan yere şahitlik yapmak ise, en büyük günahların arasında sayılmıştır. Müslüman olabilmek için en birinci şart, Kelime-i Şehadeti kalben tasdik edip, dil ile açıktan ikrar etmek, doğru olduğunu beyan etmektir.

Doğruluk ile yalancılık, Asr-ı Saadette doğu ile batı arası kadar birbirinden uzaktı ve gece ile gündüz gibi birbirinden ayrılmıştı. Üzerinden asırlar geçtikçe ikisi birbirine yaklaştı ve bir anda ikisi birden konuşulmaya başlandı. Doğrudan yalana, yalandan doğruya geçmek maalesef kolaylaştı. Siyaset ise, yalana ziyadesiyle revaç verdi. Yalancılık meydan aldı. Doğru ile yalan birbirine karıştı. Mukaddes bir dâvâya hizmet ettiği görülen bir kısım insanlar bile, hedef ittihaz ettiği maksadına giderken yalana tenezzül edip, doğru olmayan şeyleri söyler oldu. Hedefe götüren her şey mübahtır anlayışı, maalesef rağbet görür hale geldi. Böylesine çarpık bir tablo karşısında yapılacak tek şey, doğru Müslümanlığı hakkıyla öğrenip, dosdoğru yaşamaktır. Başka bir formül de yoktur. Zira, bir tane doğru, bir harman yalanı yakar. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanar.

asyanur.info  sami cebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap