Tefekkür

ALLAH’IN İRADE SIFATI

Vücut, vahdet, kıdem, beka, yarattıklarına benzememe ve varlığı kendiliğinden devam eden gibi zâti sıfatlara sahip olan Cenab- Hak; sübuti sıfatlar denilen hayat, ilim, irade, kudret, görmek, işitmek, ve konuşmak gibi sıfatlara dahi sahiptir. Bu sıfatların tamamı Onun zatındandır ve Ondan ayrı düşünülemez.

Yaratılmış olan bütün sanatlı varlıklar Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz ilmine şahitlik ettiği gibi, Onun nihayetsiz iradesine dahi delalet eder. Çünkü her şeyin başlangıçları olan çekirdek, tohum, yumurta ve nutfelerin aslı; hidrojen, oksijen, karbon ve azottur. Maddesi bir olan bütün varlıkların ayrı ayrı şekillerde ve kendisine has şahsiyet almalarında, elbette Allah’ın nihayetsiz iradesinin tecellileri görünür. Özellikle her insana ait hususi bir sima verilmesi ve bütün insanlardan farklı bir yüz ihsan edilmesi, özel bir tercihle yaratıldığını gösterir. Eğer bir tercih varsa, elbette o tercihi yapan Zâtın perde arkasında varlığı aklen görünür. O tercihi yapan ise, Yüce bir kudret ve iradenin sahibi olan Allah’tır.

Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misalde olduğu gibi: “Mesela, insan gibi yüzler cihazat ve alâtın makinesi hükmünde olan bir vücudun bir katre sudan ve yüzer muhtelif azası bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan ve yüzer muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın basit bir çekirdekten icatları kudret ve ilme şehadet ettikleri gibi; gayet kat’i ve zaruri bir tarzda, onların Sâniinde bir irade-i külliyeye delâlet ederler ki, o irade ile, o şeyin her şeyini tahsis eder. Ve o irade ile her cüz’üne, her uzvuna, her kısmına ayrı, has bir şekil verir, bir vaziyet giydirir.” (Mektubat s.413)

Hülâsa; bütün hayvanlardaki cihazat ve duyguların aynı oluşu, onları yaratan Sanatkârın varlık ve birliğini gösterdiği gibi, onların ayrı ayrı olan şahsiyetleri, suretlerinin farklılığı, onların Yaratıcısının bir ve irade sahibi olduğunu gösterir. İstediğini yapar, istemediğini yapmaz. Her şeyi bir kasıt ve irade ile yapar.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap